ซื้อตั๋ว AirAsia

กระบี่ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:25, 10:30, 14:25, 18:00
กัวลาลัมเปอร์ - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
07:10, 09:55, 13:20, 17:00
กัวลาลัมเปอร์ - จาการ์ตา
ค้นหาตั๋ว
07:00, 09:20, 11:20, 13:35, 18:50, 19:50
กัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
06:45, 07:25, 07:50, 10:00, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:50, 16:45, 18:35, 19:40
กัวลาลัมเปอร์ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
06:50, 07:20, 12:30, 16:10, 19:40, 20:40
กัวลาลัมเปอร์ - รัฐซาบาห์
ค้นหาตั๋ว
06:25, 06:50, 07:50, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:00, 10:20, 10:35, 11:05, 11:30, 12:30, 12:50, 13:50, 14:25, 14:30, 14:40, 15:00, 15:10, 15:35, 15:50, 16:25, 16:30, 16:50, 17:15, 17:25, 17:35, 18:15, 18:25, 19:50, 20:25, 20:35, 21:20, 22:40, 23:25
กัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง
ค้นหาตั๋ว
06:45, 07:05, 07:10, 07:45, 08:00, 08:35, 09:40, 09:55, 10:35, 10:55, 12:15, 13:00, 13:30, 14:55, 15:05, 15:50, 16:50, 17:00, 17:50, 19:05, 19:40, 20:05, 20:10, 20:40, 21:00, 21:35, 22:10, 22:20
กัวลาลัมเปอร์ - ลังกาวี
ค้นหาตั๋ว
06:20, 08:25, 09:50, 10:00, 12:15, 12:20, 12:30, 13:50, 15:30, 16:15, 17:00, 18:25, 19:35, 20:10, 21:10, 21:20
กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
ค้นหาตั๋ว
01:00, 06:05, 07:15, 08:30, 10:40, 12:35, 13:20, 15:00, 16:50, 18:35, 20:10, 21:35, 21:55, 22:15
กัวลาลัมเปอร์ - สุมาตราเหนือ
ค้นหาตั๋ว
06:35, 06:45, 13:35, 16:15, 17:00, 17:15, 20:00, 20:05
กัวลาลัมเปอร์ - ฮ่องกง
ค้นหาตั๋ว
06:20, 08:45, 13:15, 16:25
กัวลาลัมเปอร์ - เรียว
ค้นหาตั๋ว
07:40, 10:35, 10:45, 15:15, 15:40
กัวลาลัมเปอร์ - โจโฮร์บะฮ์รู
ค้นหาตั๋ว
07:15, 09:50, 12:25, 14:35, 15:10, 16:50, 18:45, 20:00, 20:10, 20:25, 20:50, 22:45, 22:55
กัวลาลัมเปอร์ - โฮจิมินห์
ค้นหาตั๋ว
08:00, 09:10, 12:00, 14:35, 18:45
จังหวัดเสียมราฐ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:35, 14:50
จาการ์ตา - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:30, 08:35, 11:00, 13:00, 15:10, 20:25, 21:15
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:35, 09:15, 09:25, 11:30, 13:20, 14:25, 14:55, 17:30, 17:45, 18:55, 21:00, 21:30
ภูเก็ต - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
07:55, 08:00, 13:30, 19:10, 20:40, 21:40
รัฐซาบาห์ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
00:45, 02:00, 02:30, 06:15, 09:45, 10:10, 10:55, 11:15, 11:25, 11:30, 12:10, 12:30, 12:45, 13:15, 13:35, 13:50, 13:55, 14:10, 14:50, 15:30, 16:05, 16:55, 17:35, 17:55, 18:10, 18:15, 18:20, 18:35, 19:00, 19:30, 19:50, 20:30, 20:40, 21:00, 21:25, 22:30
รัฐปีนัง - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
06:35, 07:00, 08:10, 08:30, 08:35, 09:20, 11:20, 11:25, 12:25, 13:35, 13:40, 14:15, 14:25, 14:55, 15:30, 16:40, 17:15, 18:15, 19:15, 20:05, 20:10, 20:35, 21:05, 21:30, 21:45, 22:05, 22:25, 23:35, 23:45
รัฐปีนัง - ลังกาวี
ค้นหาตั๋ว
07:45, 11:15, 13:55, 14:25, 14:50, 16:00, 16:30
รัฐปีนัง - สิงคโปร์
ค้นหาตั๋ว
09:30, 11:50, 15:35, 19:25, 20:30, 22:40
ลังกาวี - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
10:05, 11:25, 11:55, 12:40, 13:55, 14:15, 14:55, 15:35, 17:00, 17:45, 18:00, 19:00, 20:00, 21:10, 21:50, 22:50
ลังกาวี - รัฐปีนัง
ค้นหาตั๋ว
06:40, 10:10, 10:30, 12:50, 13:45, 17:00, 17:30
ลังกาวี - สิงคโปร์
ค้นหาตั๋ว
08:45, 10:25
สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
03:00, 07:35, 08:45, 10:00, 12:10, 14:05, 14:55, 16:35, 18:25, 20:15, 21:10, 21:45, 23:20, 23:30
สุมาตราเหนือ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
07:00, 07:10, 14:10, 16:50, 17:25, 17:40, 20:25, 20:35
สุมาตราใต้ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:30, 09:25, 15:55
ฮ่องกง - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
10:50, 13:30, 17:45, 20:50
เรียว - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
08:00, 10:55, 11:05, 15:35, 16:00

ความคิดเห็นต่อ AirAsia

VS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 3 ม.ค. 2020
ระบบจัดการรวดเร็วทันใจ เป็น ระบบที่น่าวางใจได้ สำหรับทางเลือกในการใช้บริการ ต่อไป ... ผมขอแนะนำ
LC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 17 ก.พ. 2020
Such a nice short flight
DK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 16 ก.พ. 2020
Vše proběhlo korektně i když jsme let zakoupili teprve večer před odletem nebyl Jediný problém ani s cestování s vinvalidním vozíkem
JF
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 16 ก.พ. 2020
Short flight, nice staff and one flight agent have a sexy voice maybe for the Valentine day
GC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 15 ก.พ. 2020
Efficient service. Would use again
AA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 9 ก.พ. 2020
All OK
CH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 9 ก.พ. 2020
The flight was smooth. Service was good.
MM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 21 ม.ค. 2020
All fine
ME
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 19 ม.ค. 2020
Excelente aerolínea. Puntual, limpia, precio justo
TS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 12 ม.ค. 2020
The crew and ground support crew were great. Very friendly and helpful. The airplane was clean and well prepared for the flight. However, the amount legroom is much less than that of a US Carrier. Anyone taller than 6 feet should request a seat with extra legroom
EH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 8 ม.ค. 2020
Take off on the minute, flight took only 80 Minutes. Perfect.
CA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 6 ม.ค. 2020
Thoroughly enjoyed the trip into KL with our driver. He was very informative with information about his city and country to these newbies who were drilling him with questions the whole time!!! Would highly recommend this as a mode of transportation to anyone!!
KC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 26 ธ.ค. 2019
Goodservice
BH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 28 พ.ย. 2019
Very pleasant and helpful air line
BL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 26 พ.ย. 2019
Flight gut was on time and check-in ok. Inconvenient middle seat, although there was enough free space to allocate Aaisle or window seat, little leg space for tall people.
JK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 19 พ.ย. 2019
Very good
PD
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 3 พ.ย. 2019
Good organised and perfect trip.
SK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 16 ก.ย. 2019
Good
SK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 15 ก.ย. 2019
Good and no issues
YB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 13 ก.ย. 2019
staff friendly and efficient
UR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 8 ก.ย. 2019
Very efficient and helpful staff.
HK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 1 ก.ย. 2019
Nice flight,
MS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 30 ส.ค. 2019
Air Asia is great ! We only had our flight delayed because of Malaysia airport, other than that only good things to talk about 12go
AB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 27 ส.ค. 2019
Was very good
EM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 22 ส.ค. 2019
Very fluent experience, both departure from Kuala Lumpur KLIA2 and arrival at Singapre T4.
EM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 16 ส.ค. 2019
Experience at Phuket airport was not the most fluent one. We had checked in in advance, and tried to print out the baggage tags by ourselves, but didn't succeed and needed to go in queue. There were too few check in officers, and even if we were at the airport in time, we needed to run to the gate., and there were still many people coming after us. The flight itself went well, and the staff on plane was ok, but we have seen better during our 3-month Asia trip (e.g. Vietjet and ThaiSmile).
VA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 8 ส.ค. 2019
Easy and Clear
HM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 4 ส.ค. 2019
Easy, quick and fantastic!
EV
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 4 ส.ค. 2019
Small delay, but other than that, excellent trip
KL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 28 ก.ค. 2019
Long cue in Penang for bagage drop
AK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 14 ก.ค. 2019
We are travelling with kids, and the staff was very helpfull and kind.
AK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 9 ก.ค. 2019
Smooth check in and flight. Although we are travelling with kids everything went perfect.
BB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 6 มิ.ย. 2019
The Kuala Lumpur airport is actually a mall that also happens to have some flights. Waiting in line to check our baggage, and then waiting in line to go through immigration, almost made us miss our flight. Had it not been for the flight/gate crew, holding the door open, until we arrived ten minutes prior to our flight, we would have missed it. The AirAsia baggage drop-off was a '0' experience. It took almost an hour, from the time we arrived at the airport, until we dropped our bags off. The KL airport was a '0' experience with inefficient operations at immigration. It took almost an hour to get through. The KL airport was a '0' experience, with over 0.5 mile walk from the airport entrance to our gate. The AirAsia gate/flight crew was a '5' experience, not allowing the plane to leave early while our group of nine, ranging in age from 5 - 85 made our way through the airport to catch our flight.
NY
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 29 เม.ย. 2019
The app helps me auto check in to avoid the hassle.
DT
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 26 เม.ย. 2019
Good trip, good airport. I had an enjoyable trip here.
VS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 31 มี.ค. 2019
Due to lima19 my flight was originaly delayed but i got on an earlier flight, which was great since i had an appointment at KL So thx to the staff for making it on time.
CN
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 26 มี.ค. 2019
Well managed, on time,great price
HP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 12 มี.ค. 2019
It was OK. The seating area is very small
RP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 5 มี.ค. 2019
Very nice flight and service.
4.3
251 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
57%
4
27%
3
8%
2
1%
1
7%
99.9คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 13,948 พอใจกับการบริการจาก AirAsia เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี AirAsia

ท่าอากาศยานอะลอร์เซตาร์ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา ท่าอากาศยานโจฮอร์ ท่าอากาศยานคินาบาลู ท่าอากาศยานซันดากัน ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ท่าอากาศยานมิริ ท่าอากาศยานเปงกาลันเชปา Tawau Airport ท่าอากาศยานเตาหยวน ท่าอากาศยานฮ่องกง Wuhan Airport ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน ท่าอากาศยานสิงคโปร์ ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน ท่าอากาศยานกูชิง ท่าอากาศยานบังกาลอร์ Sepinggan Airport Blang Bintang Airport Bintulu Airport Brunei International Airport ท่าอากาศยานลังกาวี ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา ท่าอากาศยานมัคตานเซบู Chongqing Airport ท่าอากาศยานบันดาราไนเก สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย Changsha Airport Zia International Airport ท่าอากาศยานดานัง สนามบินงูระห์ไร ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต ท่าอากาศยานราจีฟคานธี ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต ท่าอากาศยานซิบู สนามบินกระบี่ Kaohsiung Airport ท่าอากาศยานคาลิโบ ท่าอากาศยานคุนหมิง ท่าอากาศยานกัวลานามู ท่าอากาศยานพนมเปญ Tiruchirapalli Airport Labuan Airport สนามบินสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานย่างกุ้ง ท่าอากาศยานมาเล ท่าอากาศยานเตเรงกานู Visakhapatnam Airport ท่าอากาศยานทาบิง Lombok International Airport ท่าอากาศยานอัคหมัดยานี ท่าอากาศยานซูปาดิโอ ท่าอากาศยานสุลต่านฮาซานุดดิน ท่าอากาศยานมาเก๊า Nanning Airport ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า ท่าอากาศยานอาดีซูมาร์โม ท่าอากาศยานเวียงจันทน์ ท่าอากาศยานเสียมเรียบ ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี Shantou Airport ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน สนามบินอู่ตะเภา ท่าอากาศยานมะนิลา ท่าอากาศยานจวนดา ท่าอากาศยานเจนไน สนามบินหลวงพระบาง สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์ ท่าอากาศยานภูวเนศวร สนามบินโกลด์โคสต์ Melbourne Airport Australia Perth Airport ท่าอากาศยานผู่ตง ท่าอากาศยานแคปปิตอล ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานฮาเนดะ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ท่าอากาศยานเฉิงตู ท่าอากาศยานกิมแฮ ท่าอากาศยานจิโตเสะ สนามบินขอนแก่น ท่าอากาศยานแอนนิสตัน สนามบินเชียงราย สนามบินอุดรธานี ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี ท่าอากาศยานกามซัญ ท่าอากาศยานเจจู ท่าอากาศยานจันดิการ์ ท่าอากาศยานดาโบลิม Borjhar Airport ท่าอากาศยานโลเฮกาออน สนามบินดาเวา สนามบินชุมพร สนามบินหัวหิน ท่าอากาศยานออกแลนด์ ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย ท่าอากาศยานซันกาเนียร์ Jinjiang Airport Avalon Airport Sihanoukville Airport Kuantan Airport ท่าอากาศยานราชาแซนซี สนามบินดวงดอง Honolulu Airport ท่าอากาศยานนาริตะ Fukuoka Airport ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง ท่าอากาศยานนานาชาติคันโท ท่าอากาศยานทาโคลบัน สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา Ipoh Airport สนามบินบาทู เบเร็นดุม ท่าอากาศยานอาห์เหม็ดอาบัด Shenyang Airport ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน