50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Salt Lake City Airport (SLC) ถึง แวนคูเวอร์ (YVR) โดย เที่ยวบิน

#AS3487 #AS2930
07:45
SLC Salt Lake City Airport
Stop 2h 13m
Seattle Tacoma Airport
12:10
YVR Vancouver Airport
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AC4393 #AC571
08:15
SLC Salt Lake City Airport
Stop 4h 59m
San Francisco Airport
16:34
YVR Vancouver Airport
9ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#DL696 #AC571
09:30
SLC Salt Lake City Airport
Stop 3h 49m
San Francisco Airport
16:34
YVR Vancouver Airport
8ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#DL759 #DL3898
09:35
SLC Salt Lake City Airport
Stop 23h 4m
Seattle Tacoma Airport
10:51
YVR Vancouver Airport
1วัน 2ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
#DL759 #DL4523
09:35
SLC Salt Lake City Airport
Stop 3h 9m
Seattle Tacoma Airport
14:54
YVR Vancouver Airport
6ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#AS3489 #DL4523
10:00
SLC Salt Lake City Airport
Stop 2h 46m
Seattle Tacoma Airport
14:54
YVR Vancouver Airport
5ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#DL736 #AC557
10:18
SLC Salt Lake City Airport
Stop 3h 35m
Los Angeles Airport
17:36
YVR Vancouver Airport
8ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
 
#WN1668 #AC557
15:55
SLC Salt Lake City Airport
Stop 21h 50m
Los Angeles Airport
17:36
YVR Vancouver Airport
1วัน 2ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#DL758 #DL4474
15:55
SLC Salt Lake City Airport
Stop 3h 57m
Seattle Tacoma Airport
21:48
YVR Vancouver Airport
6ชั่วโมง 53นาที
ทันที 
 
#DL1069 #DL4474
17:35
SLC Salt Lake City Airport
Stop 2h 16m
Seattle Tacoma Airport
21:48
YVR Vancouver Airport
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
#DL1819 #DL3898
20:46
SLC Salt Lake City Airport
Stop 12h
Seattle Tacoma Airport
10:51
YVR Vancouver Airport
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DL1819 #AS2930
20:46
SLC Salt Lake City Airport
Stop 13h 20m
Seattle Tacoma Airport
12:10
YVR Vancouver Airport
16ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#DL2109 #AC557
20:57
SLC Salt Lake City Airport
Stop 16h 54m
Los Angeles Airport
17:36
YVR Vancouver Airport
21ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
 
#DL2903 #UA8256
20:59
SLC Salt Lake City Airport
Stop 16h 18m
San Francisco Airport
16:34
YVR Vancouver Airport
20ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DL2903 #AC571
20:59
SLC Salt Lake City Airport
Stop 16h 18m
San Francisco Airport
16:34
YVR Vancouver Airport
20ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อเมริกา