50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เกาะสมุย โดย เที่ยวบิน+รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

Bangkok to Koh Samui
06:00
DMK สนามบินดอนเมือง
07:10
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 200 m (เที่ยวถัดไป 20 นาที)
07:30
สนามบินจังหวัดนครศีธรรมราช
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
6ชั่วโมง 30นาที
Bangkok - Koh Samui (Avia+Bus+Ferry)
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:25
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 35 นาที)
08:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
10:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
2ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
4ชั่วโมง 40นาที
Bangkok to Koh Samui
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:25
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 5 นาที)
08:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
6ชั่วโมง 25นาที
Bangkok to Koh Samui
06:50
DMK สนามบินดอนเมือง
08:05
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 200 m (เที่ยวถัดไป 25 นาที)
08:30
สนามบินจังหวัดนครศีธรรมราช
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
5ชั่วโมง 40นาที
Bangkok to Koh Samui
07:15
DMK สนามบินดอนเมือง
08:30
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป )
08:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
5ชั่วโมง 15นาที
Bangkok to Koh Samui
10:00
DMK สนามบินดอนเมือง
11:20
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป )
11:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
6ชั่วโมง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เกาะสมุย โดย เที่ยวบิน+รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถแท๊กซี่ ตั๋วร่วม

Bangkok-Surat Thani-Koh Samui hotel transfer
12:10
DMK สนามบินดอนเมือง
13:25
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 25 นาที)
15:50
สนามบินสุราษฏร์ธานี
19:33
Koh Samui any hotel
3ชั่วโมง 43นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เวลารวม
7ชั่วโมง 23นาที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เกาะสมุย โดย เที่ยวบิน

05:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
06:35
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG103
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:05
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:10
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:20
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:15
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5904
08:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:25
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:25
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5906
08:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:15
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG7034
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:15
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5929
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:25
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:45
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5914
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
12:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
12:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5912
12:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:10
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:10
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
12:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:20
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5916
12:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:25
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5924
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:25
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
17:00
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:35
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:55
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:05
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5928
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:30
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:30
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:50
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:05
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:20
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5932
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:20
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:40
USM สนามบินเกาะสมุย
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 

เกาะสมุย

เกี่ยวกับเกาะสมุย

เกาะสมุยมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดและชายหาดอันร่มรื่นของพืชพรรณที่เขียวชอุ่มและร้านค้าเครื่องประดับแฟนซีที่มีสีสันและตลาดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสีสันคุณตวามเป็นสมุยมีทั้งหมด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกาะสมุยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศไทยได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณที่สามารถหาประสบการณ์ของที่พัก, กิจกรรมและความบันเทิงได้ในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำใต้แสงเทียนที่ชายหาด, ปาร์ตี้ป่าและการผจญภัยในยามค่ำคืนการเดินป่าสำรวจป่า หรือเที่ยวรอบชายหาดโดยใช้เวลาทาน้ำมันบนชายหาด เกาะสมุยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเดินทางและท่องเที่ยว

การเดินทางไปเกาะสมุย

เกาะสมุยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินทางและการเดินทางจากเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพฯไปยังเกาะสมุยเป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความประสงค์จะดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติในประเทศไทยขณะเดินทางไปยังเกาะสมุยโดยรถบัสหรือรถไฟ จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย ซึ่งราคาจะไม่แพงและสะดวกสบาย การท่องเที่ยวในแต่ละวันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้ คุณสามารถเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่จากชุมพรหรือสุราษฏ์ธานีได้ตามความต้อวงการ

จากกรุงเทพฯถึงจังหวัดชุมพร / สุราษฎร์ธานี รถโดยสาร + เรือข้ามฟาก

รถโดยสารประจำทางไปชุมพร / สุราษฎร์ธานีออกจากสถานีขนส่งสายใต้ของกรุงเทพฯ พวกเขาใช้เวลาตั้งแต่ 6 ชม. ถึง 12 ชม. รถบัสออกเดินทางเป็นประจำตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน ส่วนใหญ่จะเดินทางถึงสุราษฎร์ธานีระหว่างเวลา 01:00 น. ถึง 05:00 น. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกไปก่อนที่จะขึ้นเรือข้ามฟากไปยังเกาะสมุย
ผู้ประกอบการที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ** ซึ่งมีรถประจำทางออกจากออฟฟิศบริเวณถนนข้าวสารในกรุงเทพฯ โดยรถบัสจะนำท่านตรงไปยังท่าเรือในจังหวัดชุมพรและนำท่านไปยังเกาะสมุย ผ่านเกาะเต่าและเกาะพะงัน คุณสามารถนั่งรถโดยสารไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จากที่ซึ่งมีบริการเรือข้ามฟาก (บริษัทเรือเร็วลมพระยาหรือบริษัทซีทรานดิสคัฟเวอรี่) พาคุณไปสมุยโดยใช้เวลาประมาณ 2-2.30 ชั่วโมง กรุณาสำรองตั๋วล่วงหน้าสองสามวันก่อนเดินทาง

จากกรุงเทพฯทางรถไฟสุราษฏร์ + รถบัส + เรือข้ามฟาก

ออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพงในกรุงเทพฯไป ชุมพร หรือ สุราษฏร์ธานี เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการความสบายและความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ถ้าคุณไม่ค่อยสนใจในทัศนียภาพหรือเคยเดินทางมาก่อนแล้วเลือกใช้รถไฟกลางคืน ห้องนอนชั้นหนึ่งที่สองหรือสามเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับเก้าอี้ที่พับเก็บไว้ในเตียงสองชั้นพื้นที่ในการเดินไปรอบ ๆ และระดับความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตั๋วระดับใด ตัวเลือกที่น่าสนใจมากคือรถไฟขบวนที่ 85 ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ในกรุงเทพฯเวลา 19.30 น. และเดินทางถึงสุราษฎร์ธานีประมาณ 7 โมงเช้า
การเดินทางสามารถซื้อตั๋วโดยสารรวมเพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุยได้ โดยซื้อรวมตั๋วรถไฟ, รถบัส และเรือข้ามฟากได้พร้อมกัน
หมายเหตุ: ** เนื่องจากเหตุที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารรัฐบาลไทยจึงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนรถไฟดังนั้นคุณจะไม่สามารถซื้อเบียร์ได้ในระหว่างการเดินทาง

จากเกาะพงันสู่เกาะสมุย

เกาะสมุยตั้งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไม่ไกลมากนัก โดยสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากจากบริษัทเรือเร็วลมพระยาหรือบริษัทซีทรานดิสคัฟเวอรีร่ได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาทีในการเดินทางสู่เกาะ
 

จากเกาะเต่าสู่เกาะสมุย

บริษัทเรือเร็วลมพระยาและบริษัทซีทรานใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-2.30 ชม. จากเกาะเต่าไปยังท่าเรือแม่น้ำและท่าเรือบางรักในเกาะสมุย คุณต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันสำหรับบริษัทซีทรานดิสคัฟเวอรี่ ในขณะที่บริษัทเรือเร็วลมพระยาต้องจองล่วงหน้าสองวัน

สามารถส่งรถไปเกาะสมุยได้หรือไม่?

มีผู้ให้บริการ 2 รายที่ให้บริการรถขนส่งไปยังเกาะสมุยโดยมีบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ ซึ่งออกจากท่าเรือดอนสักบนแผ่นดินใหญ่เพื่อส่งผู้โดยสารและยานพาหนะไปยังท่าเรือในหน้าทอน และเรือข้ามฟากบริษัทราชาเฟอร์รี่ ออกจากท่าเรือดอนสักมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือลิปะน้อยฝั่งตะวันตกของเกาะสมุย ซึ่งมีการบริการที่คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพ โปรดทราบว่าคุณอาจต้องรอคิวยาวเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากกับรถของคุณขณะที่มุ่งหน้ากลับสู่แผ่นดินใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้โปรดจองตั๋วล่วงหน้า สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณไม่สามารถขนส่งรถของคุณจากสมุยไปยังบริเวณใกล้เคียงได้โดยตรงจากเกาะพะงัน คุณจะต้องแล่นเรือกลับไปที่ดอนสักแล้วเดินทางใหม่ไปยังเกาะพะงันแทน

การเดินทางรอบเกาะ

เกาะสมุยมีขนาดใหญ่และคุณจะต้องมีวิธีในการเดินทางไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการเดินเท้านั้นมีข้อจำกัด และร้อนมาก แต่ก็มีทางเลือกที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเดินทางไปไหนมาไหน
 
แท็กซี่ (หรือสองแถว) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางระยะทางไกลบนเกาะหรือหากคุณต้องการออกไปสังสรรค์และรู้ว่าคุณไม่ควรขับรถไปรอบ ๆ แม้ว่าคุณจะสะดวกและสามารถพาคุณไปได้ทุกที่จากทุกที่นี่น่าจะเป็นทางเลือกที่มีราคาแพงที่สุดเนื่องจากคุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะจ่ายตั้งแต่ 50 ถึง 100 บาทต่อคนซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกขึ้นอยู่กับระยะทางและการเจรจาต่อรอง
 
รถจักรยานยนต์ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางไปรอบ ๆ รถจักรยานยนต์ (หรือจักรยาน) สามารถเช่าได้จากเกือบทุกรีสอร์ทบนเกาะ การเช่ามีราคาถูก น้ำมันราคาถูกและพวกเขาให้อิสระในการเดินทางไปทุกแห่งที่คุณอยากไป ขณะที่คุณสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเกาะ โดยราคาเช่าส่วนใหญ่จะไม่ถึง 400 บาทต่อวัน ร้านเช่าเช่าส่วนใหญ่มักจะขอหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของคุณไว้เป็นเอกสารประกอบการเช่า แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกก็ตามแต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทั่วทั้งประเทศไทย และกรุณาตรวจสอบรถเช่าก่อนใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้

ที่พัก

หาดเฉวง เต็มไปด้วยที่พักทุกประเภทเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณ และทางตอนเหนือของชายหาดอาจมีเสียงดังมาก
หาดละไม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในวันหยุดด้วยหาดทรายขาวละเอียด มีร้านอาหารบาร์และร้านค้ามากมายบนถนนสายหลัก
หาดบางรัก (หรือหาดพระใหญ่) ค่อนข้างใกล้กับสนามบิน (คุณอาจได้ยินเสียงรบกวนของเครื่องบิน
บ่อผุด เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะไม่ใช่เพราะชายหาด แต่ต้องขอบคุณโรงแรมสไตล์บูติคที่ทันสมัยซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวประมง
คำแนะนำ: อย่าใช้เวลาตลอดทั้งวันที่สมุยบนชายหาดเดียวและที่เดียวกัน แนะนำให้ท่องเที่ยวไปรอบๆเกาะเพื่อรับชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ

นอกจากการดำน้ำลึกดำน้ำตื้น, แล่นเรือคายัคเดินป่าและน้ำตกแล้วยังสามารถแวะเยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้ารัมแห่งเดียวในประเทศไทย Magic Alambic พวกเขาผลิตเหล้ารัมแคริบเบียนที่มีความหลากหลายของรสชาติตามธรรมชาติ (เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีเหล้ารัมมะพร้าวด้วย) พวกเขามีการเสนอขายเหล้ารัมด้วยเช่นกัน (600-700 บาทต่อขวด 700 มล.) ตั้งอยู่ที่บ้านบางเทา

Popular Routes in ประเทศไทย