50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เลย ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

06:00
เลย
15:00
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:00
เลย
17:00
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:40
เลย
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
เลย
18:50
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
เลย
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
14:00
เลย
23:00
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
18:00
เลย
03:00
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:00
เลย
04:50
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
เลย
04:50
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:20
เลย
05:10
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
เลย
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เลย
05:50
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
เลย
06:05
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
เลย
06:50
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:10
เลย
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย