HAN ノイバイ空ピア, ハノイ - Nội Bài Sân bay

Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam