Chengdu à Xian

chargement de données

De Chengdu à Shaanxi en train

21:20
CDW Chengdu, Sichuan
12:45
XAY Xian, Shaanxi
15h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 

De Chengdu Est à Shaanxi en train

#D1912
07:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1912
07:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1912
07:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
07:36
ICW Chengdu Est, Sichuan
23:41
EAY Xian Nord, Shaanxi
16h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
07:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
23:44
EAY Xian Nord, Shaanxi
16h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
07:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
23:44
EAY Xian Nord, Shaanxi
16h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1914
07:46
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1914
07:46
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1914
07:46
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2204
08:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:58
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2204
08:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:58
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2204
08:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
11:58
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1916
08:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1916
08:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1916
08:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
08:40
ICW Chengdu Est, Sichuan
22:10
EAY Xian Nord, Shaanxi
13h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
08:40
ICW Chengdu Est, Sichuan
22:10
EAY Xian Nord, Shaanxi
13h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1918
09:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:25
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1918
09:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:25
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1918
09:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
12:25
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
09:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
22:30
EAY Xian Nord, Shaanxi
13h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1920
09:19
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:34
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1920
09:19
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:34
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1920
09:19
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:34
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1836
09:41
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:36
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1836
09:41
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:36
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1836
09:41
ICW Chengdu Est, Sichuan
13:36
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1922
10:13
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1922
10:13
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1922
10:13
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1702
10:27
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 45m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1702
10:27
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 45m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1702
10:27
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:12
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 45m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:42
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:42
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
10:42
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1976
10:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:52
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1976
10:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:52
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1976
10:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
14:52
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1888
11:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:18
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1888
11:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:18
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1888
11:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:18
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1924
11:38
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1924
11:38
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1924
11:38
ICW Chengdu Est, Sichuan
15:53
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1926
12:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1926
12:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1926
12:08
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1710
12:29
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:24
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1710
12:29
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:24
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G1710
12:29
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:24
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1928
12:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1928
12:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1928
12:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2216
12:54
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2216
12:54
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2216
12:54
ICW Chengdu Est, Sichuan
16:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1930
13:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:25
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1930
13:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:25
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
13:26
ICW Chengdu Est, Sichuan
06:31
EAY Xian Nord, Shaanxi
17h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
13:26
ICW Chengdu Est, Sichuan
06:31
EAY Xian Nord, Shaanxi
17h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
13:26
ICW Chengdu Est, Sichuan
06:31
EAY Xian Nord, Shaanxi
17h 5m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2208
13:40
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:35
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2208
13:40
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:35
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2208
13:40
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:35
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1932
13:51
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1932
13:51
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1932
13:51
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:06
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1934
14:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1934
14:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1934
14:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
17:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 40m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1936
14:30
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:50
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1936
14:30
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:50
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1936
14:30
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:50
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
15:02
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:17
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
15:02
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:17
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
15:02
ICW Chengdu Est, Sichuan
18:17
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1938
15:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:22
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1938
15:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:22
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1938
15:07
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:22
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 15m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1906
15:23
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1906
15:23
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1906
15:23
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:43
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 20m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2210
15:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2210
15:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2210
15:28
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:28
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1940
15:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1940
15:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1940
15:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:04
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2214
16:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:55
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2214
16:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:55
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2214
16:00
ICW Chengdu Est, Sichuan
19:55
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 55m
immédiatImmédiat  Remboursement 
16:10
ICW Chengdu Est, Sichuan
07:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
15h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
16:10
ICW Chengdu Est, Sichuan
07:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
15h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
16:10
ICW Chengdu Est, Sichuan
07:40
EAY Xian Nord, Shaanxi
15h 30m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1942
16:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 10m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1942
16:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 10m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1942
16:39
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:49
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 10m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2212
16:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2212
16:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#G2212
16:57
ICW Chengdu Est, Sichuan
20:47
EAY Xian Nord, Shaanxi
3h 50m
immédiatImmédiat  Remboursement 
#D1944
17:09
ICW Chengdu Est, Sichuan
21:34
EAY Xian Nord, Shaanxi
4h 25m
immédiatImmédiat  Remboursement