50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Kilikia Bus Station to Tavush by van

08:30
Kilikia Bus Station, Yerevan
13:30
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h
Instant  Refund 
10:30
Kilikia Bus Station, Yerevan
15:30
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h
Instant  Refund 
13:00
Kilikia Bus Station, Yerevan
18:00
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h
Instant  Refund 

From Yerevan Hayreniq Tour Office to Tavush by van

08:45
Yerevan Hayreniq Tour Office
13:30
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
4h 45m
Instant  Refund 
10:45
Yerevan Hayreniq Tour Office
15:30
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
4h 45m
Instant  Refund 
15:15
Yerevan Hayreniq Tour Office
20:00
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
4h 45m
Instant  Refund 
15:15
Yerevan Hayreniq Tour Office
20:00
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
4h 45m
Instant  Refund 
17:30
Yerevan Hayreniq Tour Office
22:30
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h
Instant  Refund 
17:30
Yerevan Hayreniq Tour Office
22:50
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h 20m
Instant  Refund 
18:00
Yerevan Hayreniq Tour Office
23:10
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h 10m
Instant  Refund 

From Yerevan Hayreniq Tour Office to Tavush by van

18:00
Yerevan Hayreniq Tour Office
23:10
Bagratashen Sadakhlo Border, Tavush
5h 10m
Instant  Refund 

From Yerevan Hotel Transfer to Bagratashen by taxi

Any
Yerevan Hotel Transfer
Time
Bagratashen Hotel Transfer
5h
Instant  Refund 
  vehicle, all incl
Any
Yerevan Hotel Transfer
Time
Bagratashen Hotel Transfer
5h
Instant  Refund 
  vehicle, all incl
Any
Yerevan Hotel Transfer
Time
Bagratashen Hotel Transfer
5h
Instant  Refund 
  vehicle, all incl
Any
Yerevan Hotel Transfer
Time
Bagratashen Hotel Transfer
5h
Instant  Refund 
  vehicle, all incl
Any
Yerevan Hotel Transfer
Time
Bagratashen Hotel Transfer
5h
Instant  Refund 
  vehicle, all incl

Yerevan to Bagratashen Sadakhlo Border Schedule

Yerevan to Bagratashen Sadakhlo Border Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hayreniq Tour Economy Any time฿ 2,426

Popular Routes in Armenia