50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Xian to Beijing by train

01:40
Xian
14:26
Beijing West
12h 46m
Instant  Refund 
01:40
Xian
14:26
Beijing West
12h 46m
Instant  Refund 
01:40
Xian
14:26
Beijing West
12h 46m
Instant  Refund 
01:40
Xian
14:26
Beijing West
12h 46m
Instant  Refund 
01:48
Xian
14:32
Beijing West
12h 44m
Instant  Refund 
01:48
Xian
14:32
Beijing West
12h 44m
Instant  Refund 
01:48
Xian
14:32
Beijing West
12h 44m
Instant  Refund 
01:48
Xian
14:32
Beijing West
12h 44m
Instant  Refund 
17:38
Xian
06:08
Beijing West
12h 30m
Instant  Refund 
17:38
Xian
06:08
Beijing West
12h 30m
Instant  Refund 
17:38
Xian
06:08
Beijing West
12h 30m
Instant  Refund 
17:38
Xian
06:08
Beijing West
12h 30m
Instant  Refund 
19:21
Xian
06:58
Beijing West
11h 37m
Instant  Refund 
19:21
Xian
06:58
Beijing West
11h 37m
Instant  Refund 
19:21
Xian
06:58
Beijing West
11h 37m
Instant  Refund 
19:27
Xian
08:22
Beijing West
12h 55m
Instant  Refund 
19:27
Xian
08:22
Beijing West
12h 55m
Instant  Refund 
19:27
Xian
08:22
Beijing West
12h 55m
Instant  Refund 
19:27
Xian
08:22
Beijing West
12h 55m
Instant  Refund 
19:27
Xian
08:22
Beijing West
12h 55m
Instant  Refund 
19:39
Xian
09:31
Beijing West
13h 52m
Instant  Refund 
19:39
Xian
09:31
Beijing West
13h 52m
Instant  Refund 
19:39
Xian
09:31
Beijing West
13h 52m
Instant  Refund 
19:39
Xian
09:31
Beijing West
13h 52m
Instant  Refund 
20:38
Xian
10:45
Beijing West
14h 7m
Instant  Refund 
20:38
Xian
10:45
Beijing West
14h 7m
Instant  Refund 
20:38
Xian
10:45
Beijing West
14h 7m
Instant  Refund 
20:38
Xian
10:45
Beijing West
14h 7m
Instant  Refund 
22:47
Xian
12:31
Beijing West
13h 44m
Instant  Refund 
22:47
Xian
12:31
Beijing West
13h 44m
Instant  Refund 
22:47
Xian
12:31
Beijing West
13h 44m
Instant  Refund 
22:47
Xian
12:31
Beijing West
13h 44m
Instant  Refund 

From Xian North to Beijing by train

07:50
Xian North
13:27
Beijing West
5h 37m
Instant  Refund 
07:50
Xian North
13:27
Beijing West
5h 37m
Instant  Refund 
07:50
Xian North
13:27
Beijing West
5h 37m
Instant  Refund 
09:10
Xian North
15:11
Beijing West
6h 1m
Instant  Refund 
09:10
Xian North
15:11
Beijing West
6h 1m
Instant  Refund 
09:10
Xian North
15:11
Beijing West
6h 1m
Instant  Refund 
09:18
Xian North
13:50
Beijing West
4h 32m
Instant  Refund 
09:18
Xian North
13:50
Beijing West
4h 32m
Instant  Refund 
09:18
Xian North
13:50
Beijing West
4h 32m
Instant  Refund 
10:03
Xian North
15:33
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
10:03
Xian North
15:33
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
10:03
Xian North
15:33
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
10:18
Xian North
14:46
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 
10:18
Xian North
14:46
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 
10:18
Xian North
14:46
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
16:37
Beijing West
6h 4m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
16:37
Beijing West
6h 4m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
16:37
Beijing West
6h 4m
Instant  Refund 
10:43
Xian North
16:41
Beijing West
5h 58m
Instant  Refund 
10:43
Xian North
16:41
Beijing West
5h 58m
Instant  Refund 
10:43
Xian North
16:41
Beijing West
5h 58m
Instant  Refund 
12:43
Xian North
18:26
Beijing West
5h 43m
Instant  Refund 
12:43
Xian North
18:26
Beijing West
5h 43m
Instant  Refund 
12:43
Xian North
18:26
Beijing West
5h 43m
Instant  Refund 
13:17
Xian North
18:53
Beijing West
5h 36m
Instant  Refund 
13:17
Xian North
18:53
Beijing West
5h 36m
Instant  Refund 
13:17
Xian North
18:53
Beijing West
5h 36m
Instant  Refund 
13:30
Xian North
17:55
Beijing West
4h 25m
Instant  Refund 
13:30
Xian North
17:55
Beijing West
4h 25m
Instant  Refund 
13:30
Xian North
17:55
Beijing West
4h 25m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:53
Beijing West
5h 44m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:53
Beijing West
5h 44m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:53
Beijing West
5h 44m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
20:20
Beijing West
5h 42m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
20:20
Beijing West
5h 42m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
20:20
Beijing West
5h 42m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:38
Beijing West
5h 51m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:38
Beijing West
5h 51m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:38
Beijing West
5h 51m
Instant  Refund 
16:02
Xian North
21:31
Beijing West
5h 29m
Instant  Refund 
16:02
Xian North
21:31
Beijing West
5h 29m
Instant  Refund 
16:02
Xian North
21:31
Beijing West
5h 29m
Instant  Refund 
17:01
Xian North
21:42
Beijing West
4h 41m
Instant  Refund 
17:01
Xian North
21:42
Beijing West
4h 41m
Instant  Refund 
17:01
Xian North
21:42
Beijing West
4h 41m
Instant  Refund 
17:21
Xian North
23:09
Beijing West
5h 48m
Instant  Refund 
17:21
Xian North
23:09
Beijing West
5h 48m
Instant  Refund 
17:21
Xian North
23:09
Beijing West
5h 48m
Instant  Refund 
17:35
Xian North
22:58
Beijing West
5h 23m
Instant  Refund 
17:35
Xian North
22:58
Beijing West
5h 23m
Instant  Refund 
17:35
Xian North
22:58
Beijing West
5h 23m
Instant  Refund 
17:59
Xian North
23:29
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
17:59
Xian North
23:29
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
17:59
Xian North
23:29
Beijing West
5h 30m
Instant  Refund 
18:24
Xian North
22:52
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 
18:24
Xian North
22:52
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 
18:24
Xian North
22:52
Beijing West
4h 28m
Instant  Refund 

From Xian North to Baoding by train

10:03
Xian North
15:06
Zhuozhou East, Baoding
5h 3m
Instant  Refund 
10:03
Xian North
15:06
Zhuozhou East, Baoding
5h 3m
Instant  Refund 
10:03
Xian North
15:06
Zhuozhou East, Baoding
5h 3m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
15:59
Zhuozhou East, Baoding
5h 26m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
15:59
Zhuozhou East, Baoding
5h 26m
Instant  Refund 
10:33
Xian North
15:59
Zhuozhou East, Baoding
5h 26m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:25
Zhuozhou East, Baoding
5h 16m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:25
Zhuozhou East, Baoding
5h 16m
Instant  Refund 
14:09
Xian North
19:25
Zhuozhou East, Baoding
5h 16m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
19:52
Zhuozhou East, Baoding
5h 14m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
19:52
Zhuozhou East, Baoding
5h 14m
Instant  Refund 
14:38
Xian North
19:52
Zhuozhou East, Baoding
5h 14m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:11
Zhuozhou East, Baoding
5h 24m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:11
Zhuozhou East, Baoding
5h 24m
Instant  Refund 
14:47
Xian North
20:11
Zhuozhou East, Baoding
5h 24m
Instant  Refund 

From Xian South to Beijing by train

#K1364
12:58
Xian South
05:42
Beijing West
16h 44m
Instant  Refund 
#K1364
12:58
Xian South