50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Shinjuku Shibuya to Nagano by bus

09:00
Shinjuku Shibuya, Tokyo
12:20
Matsumoto Shiojiri MidoriLake, Nagano
4h 20m
 Instant
17:30
Shinjuku Shibuya, Tokyo
20:50
Matsumoto Shiojiri MidoriLake, Nagano
4h 20m
 Instant
18:30
Shinjuku Shibuya, Tokyo
21:50
Matsumoto Shiojiri MidoriLake, Nagano
4h 20m
 Instant
19:30
Shinjuku Shibuya, Tokyo
22:45
Matsumoto Shiojiri MidoriLake, Nagano
4h 15m
 Instant

Tokyo to Matsumoto Schedule

Tokyo to Matsumoto Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Travis Japan KK TJ Express 09:00 – 12:20¥ 3,098
Travis Japan KK TJ Express 17:30 – 20:50¥ 3,098
Travis Japan KK TJ Express 18:30 – 21:50¥ 3,098

Popular Routes in Japan