50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Shanghai Hongqiao to Zhejiang by train

#K1805
04:22
AOH Shanghai Hongqiao
06:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#K1805
04:22
AOH Shanghai Hongqiao
06:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#K1805
04:22
AOH Shanghai Hongqiao
06:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#K1511
04:56
AOH Shanghai Hongqiao
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#K1511
04:56
AOH Shanghai Hongqiao
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#K1511
04:56
AOH Shanghai Hongqiao
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
07:02
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
07:02
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
07:02
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
#K8371
05:41
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#K8371
05:41
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#K8371
05:41
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#K8351
05:59
AOH Shanghai Hongqiao
08:44
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#K8351
05:59
AOH Shanghai Hongqiao
08:44
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#K8351
05:59
AOH Shanghai Hongqiao
08:44
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
06:55
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
06:55
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
06:55
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
07:55
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
07:55
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
07:55
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G1321
06:11
AOH Shanghai Hongqiao
07:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G1321
06:11
AOH Shanghai Hongqiao
07:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G1321
06:11
AOH Shanghai Hongqiao
07:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7331
06:17
AOH Shanghai Hongqiao
07:17
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7331
06:17
AOH Shanghai Hongqiao
07:17
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7331
06:17
AOH Shanghai Hongqiao
07:17
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
08:21
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
#G7333
06:29
AOH Shanghai Hongqiao
07:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7333
06:29
AOH Shanghai Hongqiao
07:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7333
06:29
AOH Shanghai Hongqiao
07:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
06:34
AOH Shanghai Hongqiao
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
06:34
AOH Shanghai Hongqiao
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
06:34
AOH Shanghai Hongqiao
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
09:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
07:45
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
09:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
07:45
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1383
06:45
AOH Shanghai Hongqiao
07:50
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1383
06:45
AOH Shanghai Hongqiao
07:50
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1383
06:45
AOH Shanghai Hongqiao
07:50
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#K1181
06:51
AOH Shanghai Hongqiao
09:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#K1181
06:51
AOH Shanghai Hongqiao
09:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#K1181
06:51
AOH Shanghai Hongqiao
09:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G1651
06:55
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1651
06:55
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1651
06:55
AOH Shanghai Hongqiao
08:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
08:12
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
08:12
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:17
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:17
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
08:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
08:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
08:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G2365
07:12
AOH Shanghai Hongqiao
08:22
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G2365
07:12
AOH Shanghai Hongqiao
08:22
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G2365
07:12
AOH Shanghai Hongqiao
08:22
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
07:21
AOH Shanghai Hongqiao
09:26
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
07:21
AOH Shanghai Hongqiao
09:26
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G1371
07:22
AOH Shanghai Hongqiao
08:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1371
07:22
AOH Shanghai Hongqiao
08:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G1371
07:22
AOH Shanghai Hongqiao
08:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7395
07:27
AOH Shanghai Hongqiao
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7395
07:27
AOH Shanghai Hongqiao
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7395
07:27
AOH Shanghai Hongqiao
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
07:31
AOH Shanghai Hongqiao
09:36
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G1341
07:32
AOH Shanghai Hongqiao
08:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G1341
07:32
AOH Shanghai Hongqiao
08:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G1341
07:32
AOH Shanghai Hongqiao
08:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
07:39
AOH Shanghai Hongqiao
10:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
07:39
AOH Shanghai Hongqiao
10:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
09:11
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
09:11
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
10:16
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
10:16
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#G1631
07:54
AOH Shanghai Hongqiao
08:49
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G1631
07:54
AOH Shanghai Hongqiao
08:49
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G1631
07:54
AOH Shanghai Hongqiao
08:49
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
08:00
AOH Shanghai Hongqiao
08:45
HGH Hangzhou East, Zhejiang
45m
 Instant  Refund
08:00
AOH Shanghai Hongqiao
08:45
HGH Hangzhou East, Zhejiang
45m
 Instant  Refund
08:00
AOH Shanghai Hongqiao
08:45
HGH Hangzhou East, Zhejiang
45m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
08:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
08:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
55m
 Instant  Refund