50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Suzhou to Zhejiang by train

03:23
SZH Suzhou, Shanghai
09:28
NGH Ningbo, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
03:23
SZH Suzhou, Shanghai
09:28
NGH Ningbo, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
03:25
SZH Suzhou, Shanghai
09:30
NGH Ningbo, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
03:49
SZH Suzhou, Shanghai
10:49
NGH Ningbo, Zhejiang
7h
 Instant  Refund
03:49
SZH Suzhou, Shanghai
10:49
NGH Ningbo, Zhejiang
7h
 Instant  Refund
04:14
SZH Suzhou, Shanghai
11:14
NGH Ningbo, Zhejiang
7h
 Instant  Refund
#D3125
08:03
SZH Suzhou, Shanghai
11:18
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 15m
 Instant  Refund
#D3125
08:03
SZH Suzhou, Shanghai
11:18
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 15m
 Instant  Refund
#G7505
08:25
SZH Suzhou, Shanghai
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7505
08:25
SZH Suzhou, Shanghai
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7505
08:25
SZH Suzhou, Shanghai
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7581
08:29
SZH Suzhou, Shanghai
11:34
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G7581
08:37
SZH Suzhou, Shanghai
11:42
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G7581
08:37
SZH Suzhou, Shanghai
11:42
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G7587
09:19
SZH Suzhou, Shanghai
11:59
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7587
09:19
SZH Suzhou, Shanghai
11:59
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7587
09:19
SZH Suzhou, Shanghai
11:59
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7507
09:28
SZH Suzhou, Shanghai
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7507
09:28
SZH Suzhou, Shanghai
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7507
09:28
SZH Suzhou, Shanghai
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#D2281
09:29
SZH Suzhou, Shanghai
12:34
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#D2281
09:29
SZH Suzhou, Shanghai
12:34
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G7589
09:56
SZH Suzhou, Shanghai
12:41
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7589
09:56
SZH Suzhou, Shanghai
12:41
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7589
09:56
SZH Suzhou, Shanghai
12:41
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#D3135
10:02
SZH Suzhou, Shanghai
13:22
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 20m
 Instant  Refund
#D3135
10:02
SZH Suzhou, Shanghai
13:22
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 20m
 Instant  Refund
#G7595
12:29
SZH Suzhou, Shanghai
15:09
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7595
12:29
SZH Suzhou, Shanghai
15:09
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7595
12:29
SZH Suzhou, Shanghai
15:09
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#D3141
12:42
SZH Suzhou, Shanghai
15:32
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#D3141
12:42
SZH Suzhou, Shanghai
15:32
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G7575
13:42
SZH Suzhou, Shanghai
16:27
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7575
13:42
SZH Suzhou, Shanghai
16:27
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7575
13:42
SZH Suzhou, Shanghai
16:27
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7583
13:58
SZH Suzhou, Shanghai
16:43
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7583
13:58
SZH Suzhou, Shanghai
16:43
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7571
15:30
SZH Suzhou, Shanghai
18:15
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7571
15:30
SZH Suzhou, Shanghai
18:15
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7585
16:39
SZH Suzhou, Shanghai
19:19
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7585
16:39
SZH Suzhou, Shanghai
19:19
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund

From Shanghai Hongqiao to Zhejiang by train

05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
05:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:27
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
07:55
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7541
06:00
AOH Shanghai Hongqiao
07:55
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7541
06:01
AOH Shanghai Hongqiao
07:56
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
06:21
AOH Shanghai Hongqiao
11:16
NGH Ningbo, Zhejiang
4h 55m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
09:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3145
06:40
AOH Shanghai Hongqiao
09:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7501
06:50
AOH Shanghai Hongqiao
08:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:17
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
07:02
AOH Shanghai Hongqiao
09:17
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7543
07:07
AOH Shanghai Hongqiao
09:12
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D3131
07:37
AOH Shanghai Hongqiao
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
10:16
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#D2287
07:46
AOH Shanghai Hongqiao
10:16
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7503
08:04
AOH Shanghai Hongqiao
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7549
08:10
AOH Shanghai Hongqiao
10:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#G7549
08:10
AOH Shanghai Hongqiao
10:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#G7549
08:10
AOH Shanghai Hongqiao
10:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#D3201
08:20
AOH Shanghai Hongqiao
10:30
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D3201
08:20
AOH Shanghai Hongqiao
10:45
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 25m
 Instant  Refund
#D3201
08:20
AOH Shanghai Hongqiao
10:45
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 25m
 Instant  Refund
#D3201
08:20
AOH Shanghai Hongqiao
10:30
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 10m
 Instant  Refund
#D3125
08:49
AOH Shanghai Hongqiao
11:19
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#D3125
08:49
AOH Shanghai Hongqiao
11:19
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 30m
 Instant  Refund
#G7505
09:00
AOH Shanghai Hongqiao
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
#G7505
09:00
AOH Shanghai Hongqiao
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
#G7505
09:00
AOH Shanghai Hongqiao
11:00
NGH Ningbo, Zhejiang
2h
 Instant  Refund
#D2285
09:05
AOH Shanghai Hongqiao
11:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D2285
09:05
AOH Shanghai Hongqiao
11:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#G7581
09:16
AOH Shanghai Hongqiao
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#G7581
09:16
AOH Shanghai Hongqiao
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#G7581
09:16
AOH Shanghai Hongqiao
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3205
09:35
AOH Shanghai Hongqiao
11:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3205
09:35
AOH Shanghai Hongqiao
11:55
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 20m
 Instant  Refund
#D3107
09:40
AOH Shanghai Hongqiao
12:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#D3107
09:40
AOH Shanghai Hongqiao
12:25
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7587
09:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7587
09:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7587
09:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7507
10:13
AOH Shanghai Hongqiao
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7507
10:13
AOH Shanghai Hongqiao
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7507
10:13
AOH Shanghai Hongqiao
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#D2281
10:28
AOH Shanghai Hongqiao
12:33
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#D2281
10:28
AOH Shanghai Hongqiao
12:33
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7589
10:34
AOH Shanghai Hongqiao
12:39
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7589
10:34
AOH Shanghai Hongqiao
12:39
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#G7589
10:34
AOH Shanghai Hongqiao
12:39
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 5m
 Instant  Refund
#D3135
10:42
AOH Shanghai Hongqiao
13:22
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#D3135
10:42
AOH Shanghai Hongqiao
13:22
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#G7509
10:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7509
10:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7509
10:58
AOH Shanghai Hongqiao
12:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7599
11:10
AOH Shanghai Hongqiao
13:05
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7599
11:10
AOH Shanghai Hongqiao
13:05
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#G7599
11:10
AOH Shanghai Hongqiao
13:05
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#D2283