Narita Airport to Tokyo Station Yaesu Exit by train, taxi

Loading seats data...

From Narita Airport Terminal 1 to Tokyo by train

07:26
Narita Airport Terminal 1
08:27
Keisei Ueno Station, Tokyo
1h 1m
07:26
Narita Airport Terminal 1
08:22
Nippori Station, Tokyo
56m
08:20
Narita Airport Terminal 1
09:15
Keisei Ueno Station, Tokyo
55m
08:20
Narita Airport Terminal 1
09:10
Nippori Station, Tokyo
50m
09:11
Narita Airport Terminal 1
09:59
Keisei Ueno Station, Tokyo
48m
09:11
Narita Airport Terminal 1
09:54
Nippori Station, Tokyo
43m
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:38
Nippori Station, Tokyo
40m
10:38
Narita Airport Terminal 1
11:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
10:38
Narita Airport Terminal 1
11:18
Nippori Station, Tokyo
40m
11:18
Narita Airport Terminal 1
12:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
11:18
Narita Airport Terminal 1
11:58
Nippori Station, Tokyo
40m
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:38
Nippori Station, Tokyo
40m
12:38
Narita Airport Terminal 1
13:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
12:38
Narita Airport Terminal 1
13:18
Nippori Station, Tokyo
40m
13:18
Narita Airport Terminal 1
14:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
13:18
Narita Airport Terminal 1
13:58
Nippori Station, Tokyo
40m
13:38
Narita Airport Terminal 1
14:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
13:38
Narita Airport Terminal 1
14:18
Nippori Station, Tokyo
40m
13:58
Narita Airport Terminal 1
14:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
13:58
Narita Airport Terminal 1
14:38
Nippori Station, Tokyo
40m
14:18
Narita Airport Terminal 1
15:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
14:18
Narita Airport Terminal 1
14:58
Nippori Station, Tokyo
40m
14:38
Narita Airport Terminal 1
15:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
14:38
Narita Airport Terminal 1
15:18
Nippori Station, Tokyo
40m
14:58
Narita Airport Terminal 1
15:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
14:58
Narita Airport Terminal 1
15:38
Nippori Station, Tokyo
40m
15:18
Narita Airport Terminal 1
15:58
Nippori Station, Tokyo
40m
15:18
Narita Airport Terminal 1
16:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
15:38
Narita Airport Terminal 1
16:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
15:38
Narita Airport Terminal 1
16:18
Nippori Station, Tokyo
40m
15:58
Narita Airport Terminal 1
16:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
15:58
Narita Airport Terminal 1
16:38
Nippori Station, Tokyo
40m
16:18
Narita Airport Terminal 1
17:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
16:18
Narita Airport Terminal 1
16:58
Nippori Station, Tokyo
40m
16:38
Narita Airport Terminal 1
17:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
16:38
Narita Airport Terminal 1
17:18
Nippori Station, Tokyo
40m
16:58
Narita Airport Terminal 1
17:44
Keisei Ueno Station, Tokyo
46m
16:58
Narita Airport Terminal 1
17:38
Nippori Station, Tokyo
40m
17:19
Narita Airport Terminal 1
18:04
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
17:19
Narita Airport Terminal 1
17:59
Nippori Station, Tokyo
40m
17:39
Narita Airport Terminal 1
18:21
Nippori Station, Tokyo
42m
17:39
Narita Airport Terminal 1
18:26
Keisei Ueno Station, Tokyo
47m
18:09
Narita Airport Terminal 1
18:54
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
18:09
Narita Airport Terminal 1
18:49
Nippori Station, Tokyo
40m
18:49
Narita Airport Terminal 1
19:33
Keisei Ueno Station, Tokyo
44m
18:49
Narita Airport Terminal 1
19:28
Nippori Station, Tokyo
39m
19:27
Narita Airport Terminal 1
20:14
Keisei Ueno Station, Tokyo
47m
19:27
Narita Airport Terminal 1
20:09
Nippori Station, Tokyo
42m
20:05
Narita Airport Terminal 1
20:51
Keisei Ueno Station, Tokyo
46m
20:05
Narita Airport Terminal 1
20:46
Nippori Station, Tokyo
41m
20:43
Narita Airport Terminal 1
21:28
Keisei Ueno Station, Tokyo
45m
20:43
Narita Airport Terminal 1
21:23
Nippori Station, Tokyo
40m
21:09
Narita Airport Terminal 1
21:53
Keisei Ueno Station, Tokyo
44m
21:09
Narita Airport Terminal 1
21:48
Nippori Station, Tokyo
39m
21:49
Narita Airport Terminal 1
22:33
Keisei Ueno Station, Tokyo
44m
21:49
Narita Airport Terminal 1
22:28
Nippori Station, Tokyo
39m

From Narita Airport Terminal 2 3 to Tokyo by train

07:32
Narita Airport Terminal 2 3
08:22
Nippori Station, Tokyo
50m
07:32
Narita Airport Terminal 2 3
08:27
Keisei Ueno Station, Tokyo
55m
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
09:15
Keisei Ueno Station, Tokyo
52m
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
09:10
Nippori Station, Tokyo
47m
09:17
Narita Airport Terminal 2 3
09:59
Keisei Ueno Station, Tokyo
42m
09:17
Narita Airport Terminal 2 3
09:54
Nippori Station, Tokyo
37m
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
10:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
10:38
Nippori Station, Tokyo
36m
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
11:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
11:18
Nippori Station, Tokyo
36m
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
12:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
11:58
Nippori Station, Tokyo
36m
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
12:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
12:38
Nippori Station, Tokyo
36m
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
13:18
Nippori Station, Tokyo
36m
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
13:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
14:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
13:58
Nippori Station, Tokyo
36m
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
14:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
14:18
Nippori Station, Tokyo
36m
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
14:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
14:38
Nippori Station, Tokyo
36m
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
15:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
14:58
Nippori Station, Tokyo
36m
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
15:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
15:18
Nippori Station, Tokyo
36m
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
15:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
15:38
Nippori Station, Tokyo
36m
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
16:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
15:58
Nippori Station, Tokyo
36m
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
16:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
16:18
Nippori Station, Tokyo
36m
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
16:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
16:38
Nippori Station, Tokyo
36m
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
17:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
16:58
Nippori Station, Tokyo
36m
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
17:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41m
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
17:18
Nippori Station, Tokyo
36m
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
17:44
Keisei Ueno Station, Tokyo
42m
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
17:38
Nippori Station, Tokyo
36m
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
18:04
Keisei Ueno Station, Tokyo
42m
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
17:59
Nippori Station, Tokyo
37m