50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Narita Airport Terminal 1 to Narita Airport by train

07:29
Narita Airport Terminal 1
07:32
Narita Airport Terminal 2 3
3m
08:25
Narita Airport Terminal 1
08:28
Narita Airport Terminal 2 3
3m
09:15
Narita Airport Terminal 1
09:18
Narita Airport Terminal 2 3
3m
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
10:38
Narita Airport Terminal 1
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
11:18
Narita Airport Terminal 1
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
12:38
Narita Airport Terminal 1
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
13:18
Narita Airport Terminal 1
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
13:38
Narita Airport Terminal 1
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
13:58
Narita Airport Terminal 1
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
14:18
Narita Airport Terminal 1
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
14:38
Narita Airport Terminal 1
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
14:58
Narita Airport Terminal 1
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
15:18
Narita Airport Terminal 1
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
15:38
Narita Airport Terminal 1
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
15:58
Narita Airport Terminal 1
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
16:18
Narita Airport Terminal 1
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
16:38
Narita Airport Terminal 1
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
16:58
Narita Airport Terminal 1
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
4m
17:18
Narita Airport Terminal 1
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
17:38
Narita Airport Terminal 1
17:42
Narita Airport Terminal 2 3
4m
18:18
Narita Airport Terminal 1
18:22
Narita Airport Terminal 2 3
4m
18:58
Narita Airport Terminal 1
19:01
Narita Airport Terminal 2 3
3m
19:38
Narita Airport Terminal 1
19:41
Narita Airport Terminal 2 3
3m
20:08
Narita Airport Terminal 1
20:12
Narita Airport Terminal 2 3
4m
20:38
Narita Airport Terminal 1
20:41
Narita Airport Terminal 2 3
3m
21:09
Narita Airport Terminal 1
21:12
Narita Airport Terminal 2 3
3m
21:50
Narita Airport Terminal 1
21:54
Narita Airport Terminal 2 3
4m
22:30
Narita Airport Terminal 1
22:33
Narita Airport Terminal 2 3
3m

From Narita Airport Terminal 2 3 to Narita Airport by train

06:39
Narita Airport Terminal 2 3
06:42
Narita Airport Terminal 1
3m
07:01
Narita Airport Terminal 2 3
07:05
Narita Airport Terminal 1
4m
07:21
Narita Airport Terminal 2 3
07:24
Narita Airport Terminal 1
3m
07:41
Narita Airport Terminal 2 3
07:48
Narita Airport Terminal 1
7m
08:01
Narita Airport Terminal 2 3
08:04
Narita Airport Terminal 1
3m
08:21
Narita Airport Terminal 2 3
08:24
Narita Airport Terminal 1
3m
08:41
Narita Airport Terminal 2 3
08:44
Narita Airport Terminal 1
3m
09:06
Narita Airport Terminal 2 3
09:10
Narita Airport Terminal 1
4m
09:31
Narita Airport Terminal 2 3
09:34
Narita Airport Terminal 1
3m
10:01
Narita Airport Terminal 2 3
10:04
Narita Airport Terminal 1
3m
10:41
Narita Airport Terminal 2 3
10:44
Narita Airport Terminal 1
3m
11:21
Narita Airport Terminal 2 3
11:24
Narita Airport Terminal 1
3m
11:41
Narita Airport Terminal 2 3
11:44
Narita Airport Terminal 1
3m
12:21
Narita Airport Terminal 2 3
12:24
Narita Airport Terminal 1
3m
13:01
Narita Airport Terminal 2 3
13:04
Narita Airport Terminal 1
3m
13:41
Narita Airport Terminal 2 3
13:44
Narita Airport Terminal 1
3m
14:21
Narita Airport Terminal 2 3
14:24
Narita Airport Terminal 1
3m
14:41
Narita Airport Terminal 2 3
14:44
Narita Airport Terminal 1
3m
15:01
Narita Airport Terminal 2 3
15:04
Narita Airport Terminal 1
3m
15:21
Narita Airport Terminal 2 3
15:24
Narita Airport Terminal 1
3m
15:41
Narita Airport Terminal 2 3
15:44
Narita Airport Terminal 1
3m
16:01
Narita Airport Terminal 2 3
16:04
Narita Airport Terminal 1
3m
16:21
Narita Airport Terminal 2 3
16:24
Narita Airport Terminal 1
3m
16:41
Narita Airport Terminal 2 3
16:44
Narita Airport Terminal 1
3m
17:01
Narita Airport Terminal 2 3
17:04
Narita Airport Terminal 1
3m
17:21
Narita Airport Terminal 2 3
17:24
Narita Airport Terminal 1
3m
17:41
Narita Airport Terminal 2 3
17:44
Narita Airport Terminal 1
3m
18:21
Narita Airport Terminal 2 3
18:24
Narita Airport Terminal 1
3m
19:01
Narita Airport Terminal 2 3
19:04
Narita Airport Terminal 1
3m

From Narita Airport Terminal 1 to Narita Airport by bus

00:00
Narita Airport Terminal 1
00:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
00:00
Narita Airport Terminal 1
00:03
Narita Airport Terminal 3
3m
02:00
Narita Airport Terminal 1
02:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
02:00
Narita Airport Terminal 1
02:03
Narita Airport Terminal 3
3m
04:00
Narita Airport Terminal 1
04:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
04:00
Narita Airport Terminal 1
04:03
Narita Airport Terminal 3
3m
06:00
Narita Airport Terminal 1
06:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
06:00
Narita Airport Terminal 1
06:03
Narita Airport Terminal 3
3m
08:00
Narita Airport Terminal 1
08:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
08:00
Narita Airport Terminal 1
08:03
Narita Airport Terminal 3
3m
10:00
Narita Airport Terminal 1
10:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
10:00
Narita Airport Terminal 1
10:03
Narita Airport Terminal 3
3m
12:00
Narita Airport Terminal 1
12:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
12:00
Narita Airport Terminal 1
12:03
Narita Airport Terminal 3
3m
14:00
Narita Airport Terminal 1
14:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
14:00
Narita Airport Terminal 1
14:03
Narita Airport Terminal 3
3m
16:00
Narita Airport Terminal 1
16:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
16:00
Narita Airport Terminal 1
16:03
Narita Airport Terminal 3
3m
18:00
Narita Airport Terminal 1
18:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
18:00
Narita Airport Terminal 1
18:03
Narita Airport Terminal 3
3m
20:00
Narita Airport Terminal 1
20:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
20:00
Narita Airport Terminal 1
20:03
Narita Airport Terminal 3
3m
22:00
Narita Airport Terminal 1
22:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
22:00
Narita Airport Terminal 1
22:03
Narita Airport Terminal 3
3m
23:00
Narita Airport Terminal 1
23:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
2m
23:00
Narita Airport Terminal 1
23:03
Narita Airport Terminal 3
3m

From Narita Airport Terminal 3 to Narita Airport by bus

00:01
Narita Airport Terminal 3
00:10
Narita Airport Terminal 1
9m
00:01
Narita Airport Terminal 3
00:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
01:31
Narita Airport Terminal 3
01:35
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
01:31
Narita Airport Terminal 3
01:40
Narita Airport Terminal 1
9m
02:01
Narita Airport Terminal 3
02:10
Narita Airport Terminal 1
9m
02:01
Narita Airport Terminal 3
02:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
04:01
Narita Airport Terminal 3
04:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
04:01
Narita Airport Terminal 3
04:10
Narita Airport Terminal 1
9m
06:01
Narita Airport Terminal 3
06:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
06:01
Narita Airport Terminal 3
06:10
Narita Airport Terminal 1
9m
08:01
Narita Airport Terminal 3
08:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
08:01
Narita Airport Terminal 3
08:10
Narita Airport Terminal 1
9m
10:01
Narita Airport Terminal 3
10:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
10:01
Narita Airport Terminal 3
10:10
Narita Airport Terminal 1
9m
12:01
Narita Airport Terminal 3
12:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
12:01
Narita Airport Terminal 3
12:10
Narita Airport Terminal 1
9m
14:01
Narita Airport Terminal 3
14:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
14:01
Narita Airport Terminal 3
14:10
Narita Airport Terminal 1
9m
16:01
Narita Airport Terminal 3
16:05
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
4m
16:01
Narita Airport Terminal 3
16:10
Narita Airport Terminal 1
9m
18:01
Narita Airport Terminal 3
18:10
Narita Airport Terminal 1
9m