Nanjing to Suzhou by train

Loading seats data...

From Nanjing to Suzhou by train

00:03
NJH Nanjing
02:33
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
00:03
NJH Nanjing
02:33
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
00:03
NJH Nanjing
02:33
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K1511
00:46
NJH Nanjing
03:11
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K1511
00:46
NJH Nanjing
03:11
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K1511
00:46
NJH Nanjing
03:11
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K8351
00:52
NJH Nanjing
03:02
SZH Suzhou
2h 10m
Instant  Refund 
#K8371
00:52
NJH Nanjing
03:22
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K8371
00:52
NJH Nanjing
03:22
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K8351
00:58
NJH Nanjing
03:08
SZH Suzhou
2h 10m
Instant  Refund 
#K8351
00:58
NJH Nanjing
03:08
SZH Suzhou
2h 10m
Instant  Refund 
#K8371
00:58
NJH Nanjing
03:28
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
01:04
NJH Nanjing
03:19
SZH Suzhou
2h 15m
Instant  Refund 
01:04
NJH Nanjing
03:19
SZH Suzhou
2h 15m
Instant  Refund 
01:05
NJH Nanjing
03:20
SZH Suzhou
2h 15m
Instant  Refund 
#K1047
01:12
NJH Nanjing
03:42
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K1047
01:12
NJH Nanjing
03:42
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
01:21
NJH Nanjing
04:06
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
01:21
NJH Nanjing
04:06
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
#K1047
01:23
NJH Nanjing
03:53
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
01:29
NJH Nanjing
04:14
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
#K1555
01:30
NJH Nanjing
04:00
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K1555
01:30
NJH Nanjing
04:00
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
01:38
NJH Nanjing
04:33
SZH Suzhou
2h 55m
Instant  Refund 
01:38
NJH Nanjing
04:33
SZH Suzhou
2h 55m
Instant  Refund 
01:39
NJH Nanjing
04:34
SZH Suzhou
2h 55m
Instant  Refund 
01:45
NJH Nanjing
04:05
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
01:45
NJH Nanjing
04:05
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
01:46
NJH Nanjing
04:06
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
01:51
NJH Nanjing
04:26
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
01:51
NJH Nanjing
04:26
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
01:52
NJH Nanjing
04:27
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
#K8431
01:58
NJH Nanjing
04:18
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
#K8431
01:58
NJH Nanjing
04:18
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
#K1181
02:04
NJH Nanjing
04:39
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
#K1181
02:12
NJH Nanjing
04:47
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
#K1181
02:12
NJH Nanjing
04:47
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
02:12
NJH Nanjing
04:47
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
02:18
NJH Nanjing
04:53
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
02:18
NJH Nanjing
04:53
SZH Suzhou
2h 35m
Instant  Refund 
#K8481
02:24
NJH Nanjing
05:14
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
#K1555
02:24
NJH Nanjing
04:54
SZH Suzhou
2h 30m
Instant  Refund 
#K8481
02:24
NJH Nanjing
05:14
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
#K8431
02:44
NJH Nanjing
05:04
SZH Suzhou
2h 20m
Instant  Refund 
02:50
NJH Nanjing
05:40
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
02:50
NJH Nanjing
05:40
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
02:50
NJH Nanjing
05:40
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
#K8481
02:56
NJH Nanjing
05:46
SZH Suzhou
2h 50m
Instant  Refund 
03:05
NJH Nanjing
05:50
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
03:05
NJH Nanjing
05:50
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
03:09
NJH Nanjing
05:54
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
#K8361
03:20
NJH Nanjing
06:55
SZH Suzhou
3h 35m
Instant  Refund 
#K8361
03:20
NJH Nanjing
06:55
SZH Suzhou
3h 35m
Instant  Refund 
03:28
NJH Nanjing
05:28
SZH Suzhou
2h
Instant  Refund 
03:33
NJH Nanjing
05:33
SZH Suzhou
2h
Instant  Refund 
#K8417
03:38
NJH Nanjing
06:03
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K8417
03:38
NJH Nanjing
06:03
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K8417
03:38
NJH Nanjing
06:03
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#K8355
03:44
NJH Nanjing
07:09
SZH Suzhou
3h 25m
Instant  Refund 
#K8355
03:46
NJH Nanjing
07:11
SZH Suzhou
3h 25m
Instant  Refund 
#K8355
03:46
NJH Nanjing
07:11
SZH Suzhou
3h 25m
Instant  Refund 
03:58
NJH Nanjing
07:33
SZH Suzhou
3h 35m
Instant  Refund 
03:58
NJH Nanjing
07:33
SZH Suzhou
3h 35m
Instant  Refund 
03:58
NJH Nanjing
07:33
SZH Suzhou
3h 35m
Instant  Refund 
#K1101
04:35
NJH Nanjing
07:35
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#K1101
04:35
NJH Nanjing
07:35
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#K1101
04:38
NJH Nanjing
07:38
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
04:41
NJH Nanjing
07:26
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
04:41
NJH Nanjing
07:26
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
04:59
NJH Nanjing
06:49
SZH Suzhou
1h 50m
Instant  Refund 
04:59
NJH Nanjing
06:49
SZH Suzhou
1h 50m
Instant  Refund 
05:19
NJH Nanjing
08:04
SZH Suzhou
2h 45m
Instant  Refund 
#K1011
05:31
NJH Nanjing
08:31
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#K1149
05:31
NJH Nanjing
08:31
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#K1149
05:31
NJH Nanjing
08:31
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#G7029
05:36
NJH Nanjing
07:06
SZH Suzhou
1h 30m
Instant  Refund 
#G7029
05:36
NJH Nanjing
07:06
SZH Suzhou
1h 30m
Instant  Refund 
05:38
NJH Nanjing
08:03
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
05:38
NJH Nanjing
08:03
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
#G7031
05:54
NJH Nanjing
07:19
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#G7031
05:54
NJH Nanjing
07:19
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#G7031
05:54
NJH Nanjing
07:19
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#K1149
05:56
NJH Nanjing
08:56
SZH Suzhou
3h
Instant  Refund 
#G7101
06:12
NJH Nanjing
07:37
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#G7101
06:12
NJH Nanjing
07:37
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#G7101
06:12
NJH Nanjing
07:47
SZH Suzhou
1h 35m
Instant  Refund 
#G7101
06:12
NJH Nanjing
07:47
SZH Suzhou
1h 35m
Instant  Refund 
06:21
NJH Nanjing
08:46
SZH Suzhou
2h 25m
Instant  Refund 
06:26
NJH Nanjing
10:21
SZH Suzhou
3h 55m
Instant  Refund 
06:26
NJH Nanjing
10:21
SZH Suzhou
3h 55m
Instant  Refund 
06:27
NJH Nanjing
10:22
SZH Suzhou
3h 55m
Instant  Refund 
#G7035
06:30
NJH Nanjing
07:55
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#G7035
06:30
NJH Nanjing
07:55
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#D3125
06:37
NJH Nanjing
08:02
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
#D3125
06:37
NJH Nanjing
08:02
SZH Suzhou
1h 25m
Instant  Refund 
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund 
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund 
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund 
#G7037
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund 
#G7037
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund 
#G7037
06:40
NJH Nanjing
08:20
SZH Suzhou
1h 40m
Instant  Refund