Sakura Kanko Bus CJ + Seibubus ZSB3
Instant Fastest
23:00
Sendai City, Miyagi
1d 20m journey in Bus. Self-connect
23:20
+1
Sanjo Tsubame Nagaoka, Niigata
Sakura Kanko Bus CJ + Seibubus ZSB3
Instant Fastest
23:00
Sendai City, Miyagi
1d 20m journey in Bus. Self-connect
23:20
+1
Sanjo Tsubame Nagaoka, Niigata