50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Huangshan to Shaanxi by train+train joint ticket

04:04
HKH Huangshan, Anhuisheng
09:49
NJH Nanjing, Jiangsu
5h 45m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 42 minutes
#G1894
12:31
NJH Nanjing, Jiangsu
18:36
EAY Xian North, Shaanxi
6h 5m
 Instant  Refund
Total duration
14h 32m
04:04
HKH Huangshan, Anhuisheng
09:49
NJH Nanjing, Jiangsu
5h 45m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 42 minutes
#G1894
12:31
NJH Nanjing, Jiangsu
18:36
EAY Xian North, Shaanxi
6h 5m
 Instant  Refund
Total duration
14h 32m
04:04
HKH Huangshan, Anhuisheng
09:49
NJH Nanjing, Jiangsu
5h 45m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 42 minutes
#G1894
12:31
NJH Nanjing, Jiangsu
18:36
EAY Xian North, Shaanxi
6h 5m
 Instant  Refund
Total duration
14h 32m
08:41
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:51
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 10m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 50 minutes
#G1936
17:41
NJH Nanjing, Jiangsu
22:56
EAY Xian North, Shaanxi
5h 15m
 Instant  Refund
Total duration
14h 15m
08:41
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:51
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 10m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 50 minutes
#G1936
17:41
NJH Nanjing, Jiangsu
22:56
EAY Xian North, Shaanxi
5h 15m
 Instant  Refund
Total duration
14h 15m
08:41
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:51
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 10m
 Instant  Refund
Next departure after 2 hours 50 minutes
#G1936
17:41
NJH Nanjing, Jiangsu
22:56
EAY Xian North, Shaanxi
5h 15m
 Instant  Refund
Total duration
14h 15m

From Huangshan to Shanxi by train+flight joint ticket

02:30
HKH Huangshan, Anhuisheng
08:55
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 25m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 50 minutes)
#HU7512
11:45
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
13:45
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 15m
02:30
HKH Huangshan, Anhuisheng
08:55
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 25m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 50 minutes)
#HU7512
11:45
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
13:45
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 15m
02:30
HKH Huangshan, Anhuisheng
08:55
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 25m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 50 minutes)
#HU7512
11:45
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
13:45
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 15m
07:34
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:04
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 30m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 51 minutes)
#HU7592
16:55
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
18:55
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 21m
07:34
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:04
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 30m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 51 minutes)
#HU7592
16:55
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
18:55
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 21m
07:34
HKH Huangshan, Anhuisheng
14:04
NJH Nanjing, Jiangsu
6h 30m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 2 hours 51 minutes)
#HU7592
16:55
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
18:55
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h
 Instant
Total duration
11h 21m
#K8420
20:08
HKH Huangshan, Anhuisheng
03:13
NJH Nanjing, Jiangsu
7h 5m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 3 hours 37 minutes)
#CA3881
06:50
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h 10m
 Instant
Total duration
12h 52m
#K8420
20:08
HKH Huangshan, Anhuisheng
03:13
NJH Nanjing, Jiangsu
7h 5m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 3 hours 37 minutes)
#CA3881
06:50
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h 10m
 Instant
Total duration
12h 52m
#K8420
20:08
HKH Huangshan, Anhuisheng
03:13
NJH Nanjing, Jiangsu
7h 5m
 Instant  Refund
Change stations. Take a taxi (fees apply) - 76 minute, 38.2 km (Next departure after 3 hours 37 minutes)
#CA3881
06:50
NKG Nanjing Airport, Jiangsu
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h 10m
 Instant
Total duration
12h 52m

Popular Routes in China