50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Hong Kong to Hong Kong by train

05:50
Hong Kong
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
06:50
Hong Kong
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
07:50
Hong Kong
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
08:50
Hong Kong
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
09:50
Hong Kong
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
10:50
Hong Kong
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
11:50
Hong Kong
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
12:50
Hong Kong
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
13:50
Hong Kong
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
14:50
Hong Kong
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
15:50
Hong Kong
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
16:50
Hong Kong
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
17:50
Hong Kong
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
18:50
Hong Kong
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
19:50
Hong Kong
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
20:50
Hong Kong
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
21:50
Hong Kong
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
22:50
Hong Kong
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
23:50
Hong Kong
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m

From Hong Kong Airport to Hong Kong by train

05:50
Hong Kong Airport
06:26
Hong Kong
36m
05:50
Hong Kong Airport
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
07:50
Hong Kong Airport
08:26
Hong Kong
36m
07:50
Hong Kong Airport
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
08:50
Hong Kong Airport
09:26
Hong Kong
36m
08:50
Hong Kong Airport
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
09:50
Hong Kong Airport
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
09:50
Hong Kong Airport
10:26
Hong Kong
36m
10:50
Hong Kong Airport
11:26
Hong Kong
36m
10:50
Hong Kong Airport
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
11:50
Hong Kong Airport
12:26
Hong Kong
36m
11:50
Hong Kong Airport
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
12:50
Hong Kong Airport
13:26
Hong Kong
36m
12:50
Hong Kong Airport
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
13:50
Hong Kong Airport
14:26
Hong Kong
36m
13:50
Hong Kong Airport
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
14:50
Hong Kong Airport
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
14:50
Hong Kong Airport
15:26
Hong Kong
36m
15:50
Hong Kong Airport
16:26
Hong Kong
36m
15:50
Hong Kong Airport
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
16:50
Hong Kong Airport
17:26
Hong Kong
36m
16:50
Hong Kong Airport
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
17:50
Hong Kong Airport
18:26
Hong Kong
36m
17:50
Hong Kong Airport
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
18:50
Hong Kong Airport
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
18:50
Hong Kong Airport
19:26
Hong Kong
36m
19:50
Hong Kong Airport
20:26
Hong Kong
36m
19:50
Hong Kong Airport
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
20:50
Hong Kong Airport
21:26
Hong Kong
36m
20:50
Hong Kong Airport
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
21:50
Hong Kong Airport
22:26
Hong Kong
36m
21:50
Hong Kong Airport
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
22:50
Hong Kong Airport
23:26
Hong Kong
36m
22:50
Hong Kong Airport
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
23:50
Hong Kong Airport
00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
23:50
Hong Kong Airport
00:26
Hong Kong
36m

From Hong Kong West Kowloon to Hong Kong by train

00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
00:26
Hong Kong
10m
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
06:26
Hong Kong
10m
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
08:26
Hong Kong
10m
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
09:26
Hong Kong
10m
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10:26
Hong Kong
10m
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
11:26
Hong Kong
10m
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
12:26
Hong Kong
10m
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
13:26
Hong Kong
10m
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
14:26
Hong Kong
10m
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
15:26
Hong Kong
10m
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
16:26
Hong Kong
10m
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
17:26
Hong Kong
10m
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
18:26
Hong Kong
10m
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
19:26
Hong Kong
10m
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
20:26
Hong Kong
10m
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
21:26
Hong Kong
10m
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
22:26
Hong Kong
10m
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
23:26
Hong Kong
10m

Hong Kong to Hong Kong Macau Terminal Schedule

Hong Kong to Hong Kong Macau Terminal Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hong Kong Airport Express Standard Plus 05:50 – 05:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 06:50 – 06:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 08:50 – 08:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 10:50 – 10:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 12:50 – 12:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 14:50 – 14:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 16:50 – 16:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 18:50 – 18:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 20:50 – 20:55¥ 70
Hong Kong Airport Express Standard Plus 22:50 – 22:55¥ 70

Popular Routes in China