50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Hong Kong to Hong Kong by train

05:50
Hong Kong
06:26
Hong Kong Airport
36m
06:50
Hong Kong
07:26
Hong Kong Airport
36m
07:50
Hong Kong
08:26
Hong Kong Airport
36m
08:50
Hong Kong
09:26
Hong Kong Airport
36m
09:50
Hong Kong
10:26
Hong Kong Airport
36m
10:50
Hong Kong
11:26
Hong Kong Airport
36m
11:50
Hong Kong
12:26
Hong Kong Airport
36m
12:50
Hong Kong
13:26
Hong Kong Airport
36m
13:50
Hong Kong
14:26
Hong Kong Airport
36m
14:50
Hong Kong
15:26
Hong Kong Airport
36m
15:50
Hong Kong
16:26
Hong Kong Airport
36m
16:50
Hong Kong
17:26
Hong Kong Airport
36m
17:50
Hong Kong
18:26
Hong Kong Airport
36m
18:50
Hong Kong
19:26
Hong Kong Airport
36m
19:50
Hong Kong
20:26
Hong Kong Airport
36m
20:50
Hong Kong
21:26
Hong Kong Airport
36m
21:50
Hong Kong
22:26
Hong Kong Airport
36m
22:50
Hong Kong
23:26
Hong Kong Airport
36m
23:50
Hong Kong
00:26
Hong Kong Airport
36m

From Hong Kong West Kowloon to Hong Kong by train

05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
06:26
Hong Kong Airport
31m
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
07:26
Hong Kong Airport
31m
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
08:26
Hong Kong Airport
31m
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
09:26
Hong Kong Airport
31m
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
10:26
Hong Kong Airport
31m
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
11:26
Hong Kong Airport
31m
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
12:26
Hong Kong Airport
31m
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
13:26
Hong Kong Airport
31m
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
14:26
Hong Kong Airport
31m
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
15:26
Hong Kong Airport
31m
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
16:26
Hong Kong Airport
31m
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
17:26
Hong Kong Airport
31m
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
18:26
Hong Kong Airport
31m
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
19:26
Hong Kong Airport
31m
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
20:26
Hong Kong Airport
31m
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
21:26
Hong Kong Airport
31m
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
22:26
Hong Kong Airport
31m
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
23:26
Hong Kong Airport
31m
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
00:26
Hong Kong Airport
31m

Hong Kong Macau Terminal to Hong Kong Airport Sky Pier Schedule

Hong Kong Macau Terminal to Hong Kong Airport Sky Pier Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hong Kong Airport Express Standard Seat 05:50 – 06:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 06:50 – 07:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 08:50 – 09:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 10:50 – 11:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 12:50 – 13:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 14:50 – 15:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 16:50 – 17:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 18:50 – 19:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 20:50 – 21:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 22:50 – 23:26HKD 85.02

Popular Routes in Hong Kong