50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Hong Kong Airport to Hong Kong by train

05:50
Hong Kong Airport
06:26
Hong Kong
36m
05:50
Hong Kong Airport
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
07:50
Hong Kong Airport
08:26
Hong Kong
36m
07:50
Hong Kong Airport
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
08:50
Hong Kong Airport
09:26
Hong Kong
36m
08:50
Hong Kong Airport
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
09:50
Hong Kong Airport
10:26
Hong Kong
36m
09:50
Hong Kong Airport
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
10:50
Hong Kong Airport
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
10:50
Hong Kong Airport
11:26
Hong Kong
36m
11:50
Hong Kong Airport
12:26
Hong Kong
36m
11:50
Hong Kong Airport
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
12:50
Hong Kong Airport
13:26
Hong Kong
36m
12:50
Hong Kong Airport
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
13:50
Hong Kong Airport
14:26
Hong Kong
36m
13:50
Hong Kong Airport
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
14:50
Hong Kong Airport
15:26
Hong Kong
36m
14:50
Hong Kong Airport
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
15:50
Hong Kong Airport
16:26
Hong Kong
36m
15:50
Hong Kong Airport
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
16:50
Hong Kong Airport
17:26
Hong Kong
36m
16:50
Hong Kong Airport
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
17:50
Hong Kong Airport
18:26
Hong Kong
36m
17:50
Hong Kong Airport
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
18:50
Hong Kong Airport
19:26
Hong Kong
36m
18:50
Hong Kong Airport
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
19:50
Hong Kong Airport
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
19:50
Hong Kong Airport
20:26
Hong Kong
36m
20:50
Hong Kong Airport
21:26
Hong Kong
36m
20:50
Hong Kong Airport
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
21:50
Hong Kong Airport
22:26
Hong Kong
36m
21:50
Hong Kong Airport
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
22:50
Hong Kong Airport
23:26
Hong Kong
36m
22:50
Hong Kong Airport
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m
23:50
Hong Kong Airport
00:26
Hong Kong
36m
23:50
Hong Kong Airport
00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
26m

Hong Kong Airport Sky Pier to Hong Kong Macau Terminal Schedule

Hong Kong Airport Sky Pier to Hong Kong Macau Terminal Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hong Kong Airport Express Standard Seat 05:50 – 06:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 07:50 – 08:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 08:50 – 09:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 10:50 – 11:16HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Seat 12:50 – 13:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 14:50 – 15:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 16:50 – 17:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 18:50 – 19:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 20:50 – 21:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Seat 22:50 – 23:26HKD 85.02

Popular Routes in Hong Kong