Guangzhou to Nanning by train, flight

Loading seats data...

From Guangzhou South to Nanning by train

05:32
IZQ Guangzhou South
19:32
Nanning
14h
Instant  Refund 
05:32
IZQ Guangzhou South
19:32
Nanning
14h
Instant  Refund 
05:32
IZQ Guangzhou South
19:32
Nanning
14h
Instant  Refund 
#D3802
06:54
IZQ Guangzhou South
10:54
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3802
06:54
IZQ Guangzhou South
10:54
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3806
07:31
IZQ Guangzhou South
11:41
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3806
07:31
IZQ Guangzhou South
11:41
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3602
07:36
IZQ Guangzhou South
11:26
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3602
07:36
IZQ Guangzhou South
11:26
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#G2912
07:37
IZQ Guangzhou South
11:17
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#G2912
07:37
IZQ Guangzhou South
11:17
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#G2912
07:37
IZQ Guangzhou South
11:17
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#D3604
07:54
IZQ Guangzhou South
11:39
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3604
07:54
IZQ Guangzhou South
11:39
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D2362
08:06
IZQ Guangzhou South
12:06
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D2362
08:06
IZQ Guangzhou South
12:06
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D2364
08:17
IZQ Guangzhou South
12:17
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3702
08:18
IZQ Guangzhou South
12:38
Nanning
4h 20m
Instant  Refund 
#D3702
08:18
IZQ Guangzhou South
12:38
Nanning
4h 20m
Instant  Refund 
#D3814
08:23
IZQ Guangzhou South
12:33
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3814
08:23
IZQ Guangzhou South
12:33
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3814
08:23
IZQ Guangzhou South
12:18
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
#D3814
08:23
IZQ Guangzhou South
12:18
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
#D3706
08:30
IZQ Guangzhou South
12:10
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#D3706
08:30
IZQ Guangzhou South
12:10
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#D3818
08:50
IZQ Guangzhou South
12:40
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3818
08:50
IZQ Guangzhou South
12:40
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3818
08:50
IZQ Guangzhou South
13:00
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3818
08:50
IZQ Guangzhou South
13:00
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3710
08:56
IZQ Guangzhou South
12:41
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3710
08:56
IZQ Guangzhou South
12:41
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
09:02
IZQ Guangzhou South
12:22
Nanning
3h 20m
Instant  Refund 
09:02
IZQ Guangzhou South
12:22
Nanning
3h 20m
Instant  Refund 
#D3608
09:14
IZQ Guangzhou South
13:19
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3608
09:14
IZQ Guangzhou South
13:19
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D2364
09:20
IZQ Guangzhou South
13:20
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3782
09:41
IZQ Guangzhou South
13:51
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3782
09:41
IZQ Guangzhou South
13:26
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3782
09:41
IZQ Guangzhou South
13:51
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3782
09:41
IZQ Guangzhou South
13:26
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3822
09:42
IZQ Guangzhou South
13:52
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3822
09:42
IZQ Guangzhou South
13:52
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3822
09:42
IZQ Guangzhou South
13:37
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
#D3822
09:42
IZQ Guangzhou South
13:37
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
09:50
IZQ Guangzhou South
21:50
Nanning
12h
Instant  Refund 
09:52
IZQ Guangzhou South
21:52
Nanning
12h
Instant  Refund 
09:52
IZQ Guangzhou South
21:52
Nanning
12h
Instant  Refund 
#D3826
09:54
IZQ Guangzhou South
14:19
Nanning
4h 25m
Instant  Refund 
#D3826
09:54
IZQ Guangzhou South
13:59
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3826
09:54
IZQ Guangzhou South
13:59
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3826
09:54
IZQ Guangzhou South
14:19
Nanning
4h 25m
Instant  Refund 
#D3714
10:06
IZQ Guangzhou South
14:11
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3714
10:06
IZQ Guangzhou South
14:11
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3718
10:12
IZQ Guangzhou South
14:22
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3718
10:12
IZQ Guangzhou South
14:22
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3830
10:36
IZQ Guangzhou South
14:26
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3830
10:36
IZQ Guangzhou South
14:41
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3830
10:36
IZQ Guangzhou South
14:26
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3830
10:36
IZQ Guangzhou South
14:41
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3610
10:54
IZQ Guangzhou South
14:54
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3610
10:54
IZQ Guangzhou South
14:54
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3834
11:06
IZQ Guangzhou South
15:16
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3838
11:06
IZQ Guangzhou South
15:16
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3834
11:06
IZQ Guangzhou South
15:16
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3838
11:06
IZQ Guangzhou South
15:16
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3834
11:06
IZQ Guangzhou South
14:56
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3838
11:06
IZQ Guangzhou South
14:56
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3834
11:06
IZQ Guangzhou South
14:56
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3838
11:06
IZQ Guangzhou South
14:56
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3842
11:26
IZQ Guangzhou South
15:41
Nanning
4h 15m
Instant  Refund 
#D3842
11:26
IZQ Guangzhou South
15:41
Nanning
4h 15m
Instant  Refund 
#D3842
11:26
IZQ Guangzhou South
15:26
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3842
11:26
IZQ Guangzhou South
15:26
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3682
11:36
IZQ Guangzhou South
15:21
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3682
11:36
IZQ Guangzhou South
15:21
Nanning
3h 45m
Instant  Refund 
#D3722
11:40
IZQ Guangzhou South
15:40
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3722
11:40
IZQ Guangzhou South
15:40
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3846
11:46
IZQ Guangzhou South
15:56
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3846
11:46
IZQ Guangzhou South
15:56
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3846
11:46
IZQ Guangzhou South
15:41
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
#D3846
11:46
IZQ Guangzhou South
15:41
Nanning
3h 55m
Instant  Refund 
#D3726
11:56
IZQ Guangzhou South
15:56
Nanning
4h
Instant  Refund 
#D3726
11:56
IZQ Guangzhou South
15:56
Nanning
4h
Instant  Refund 
12:10
IZQ Guangzhou South
15:30
Nanning
3h 20m
Instant  Refund 
12:10
IZQ Guangzhou South
15:30
Nanning
3h 20m
Instant  Refund 
#D3854
12:56
IZQ Guangzhou South
17:01
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3854
12:56
IZQ Guangzhou South
17:01
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3854
12:56
IZQ Guangzhou South
17:16
Nanning
4h 20m
Instant  Refund 
#D3854
12:56
IZQ Guangzhou South
17:16
Nanning
4h 20m
Instant  Refund 
#G2914
13:02
IZQ Guangzhou South
16:42
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#G2914
13:02
IZQ Guangzhou South
16:42
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#G2914
13:02
IZQ Guangzhou South
16:42
Nanning
3h 40m
Instant  Refund 
#D3614
13:08
IZQ Guangzhou South
16:58
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3614
13:08
IZQ Guangzhou South
16:58
Nanning
3h 50m
Instant  Refund 
#D3690
13:50
IZQ Guangzhou South
18:00
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3690
13:50
IZQ Guangzhou South
18:00
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3677
14:00
IZQ Guangzhou South
18:10
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3677
14:00
IZQ Guangzhou South
18:10
Nanning
4h 10m
Instant  Refund 
#D3786
14:05
IZQ Guangzhou South
18:10
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3786
14:05
IZQ Guangzhou South
18:10
Nanning
4h 5m
Instant  Refund 
#D3786
14:05
IZQ Guangzhou South
17:55
Nanning
3h 50m
Instant  Refund