50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Gaya Jn to Kolkata by train

Train departures and arrivals in India sometimes may be delayed. Please do not plan connection flights based on this info.

00:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:00
KOAA Kolkata
8h 40m
Refund 
00:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:00
KOAA Kolkata
8h 40m
Refund 
00:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:00
KOAA Kolkata
8h 40m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
HWH Howrah, Kolkata
9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
HWH Howrah, Kolkata
9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
HWH Howrah, Kolkata
9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
HWH Howrah, Kolkata
9h 35m
Refund 
02:25
GAYA Gaya Jn, Bihar
12:00
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
6h 30m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
6h 30m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 30m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
6h 30m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 30m
Refund 
03:40
GAYA Gaya Jn, Bihar
10:10
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 30m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
HWH Howrah, Kolkata
6h 5m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
HWH Howrah, Kolkata
6h 5m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 5m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 5m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 6h 5m
Refund 
03:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
09:55
HWH Howrah, Kolkata
6h 5m
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
SDAH Sealdah, Kolkata
7h
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
KOAA Kolkata
7h
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
KOAA Kolkata
7h
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
KOAA Kolkata
7h
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
SDAH Sealdah, Kolkata
7h
Refund 
04:35
GAYA Gaya Jn, Bihar
11:35
SDAH Sealdah, Kolkata
7h
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
SDAH Sealdah, Kolkata
19d 11h 25m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
SDAH Sealdah, Kolkata
19d 11h 25m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
SDAH Sealdah, Kolkata
19d 11h 25m
Refund 
05:30
GAYA Gaya Jn, Bihar
13:15
KOAA Kolkata
7h 45m
Refund 
06:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:45
KOAA Kolkata
9h 35m
Refund 
06:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:45
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
06:14
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:49
KOAA Kolkata
9h 35m
Refund 
06:14
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:49
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
06:14
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:49
SDAH Sealdah, Kolkata
16d 9h 35m
Refund 
06:14
GAYA Gaya Jn, Bihar
15:49
KOAA Kolkata
9h 35m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 15m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 15m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 15m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 15m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 15m
Refund 
07:45
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 15m
Refund 
08:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
08:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
08:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
08:50
GAYA Gaya Jn, Bihar
16:55
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:20
KOAA Kolkata
8h 10m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:20
KOAA Kolkata
8h 10m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:20
KOAA Kolkata
8h 10m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
HWH Howrah, Kolkata
20d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
HWH Howrah, Kolkata
20d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
HWH Howrah, Kolkata
20d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
HWH Howrah, Kolkata
20d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:15
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 8h 5m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
09:10
GAYA Gaya Jn, Bihar
17:30
SDAH Sealdah, Kolkata
8h 20m
Refund 
11:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
18:55
HWH Howrah, Kolkata
7h 35m
Refund 
11:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
18:55
HWH Howrah, Kolkata
7h 35m
Refund 
11:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
18:55
HWH Howrah, Kolkata
7h 35m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
HWH Howrah, Kolkata
15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
HWH Howrah, Kolkata
15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
HWH Howrah, Kolkata
15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
HWH Howrah, Kolkata
15h 40m
Refund 
12:20
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:00
SDAH Sealdah, Kolkata
18d 15h 40m
Refund 
17:15
GAYA Gaya Jn, Bihar
01:30
SDAH Sealdah, Kolkata
21d 8h 15m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 20m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 20m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
SDAH Sealdah, Kolkata
17d 8h 20m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
HWH Howrah, Kolkata
8h 20m
Refund 
19:55
GAYA Gaya Jn, Bihar
04:15
SDAH Sealdah, Kolkata