Recommended Fastest
05:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Recommended
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
06:26
Hong Kong
Recommended
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
11:26
Hong Kong

From Hong Kong to Hong Kong Macau Terminal by Trains

Recommended Fastest
05:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
06:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
07:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
08:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
09:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
10:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
11:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
12:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
13:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
14:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
15:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
16:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
17:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
18:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
19:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
20:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
21:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
22:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Fastest
23:50
Hong Kong
5m ride in train, Standard Plus
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon

From Hong Kong West Kowloon to Hong Kong Macau Terminal by Trains

00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
00:26
Hong Kong
Recommended
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
06:26
Hong Kong
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
08:26
Hong Kong
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
09:26
Hong Kong
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
10:26
Hong Kong
Recommended
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
11:26
Hong Kong
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
12:26
Hong Kong
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
13:26
Hong Kong
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
14:26
Hong Kong
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
15:26
Hong Kong
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
16:26
Hong Kong
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
17:26
Hong Kong
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
18:26
Hong Kong
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
19:26
Hong Kong
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
20:26
Hong Kong
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
21:26
Hong Kong
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
22:26
Hong Kong
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m ride in train, Standard Plus
23:26
Hong Kong

China Kowloon Terminal to Hong Kong Macau Terminal Schedule

China Kowloon Terminal to Hong Kong Macau Terminal Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hong Kong Airport Express Standard Plus 05:50 - 05:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 06:50 - 06:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 08:50 - 08:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 10:50 - 10:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 12:50 - 12:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 14:50 - 14:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 16:50 - 16:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 18:50 - 18:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 20:50 - 20:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 22:50 - 22:55HKD 77.40

Popular Routes in Hong Kong