China Kowloon Terminal to Hong Kong by train

Loading seats data...

From Hong Kong to Hong Kong by train

05:50
Hong Kong
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
05:50
Hong Kong
06:26
Hong Kong Airport
36m
06:50
Hong Kong
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
06:50
Hong Kong
07:26
Hong Kong Airport
36m
07:50
Hong Kong
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
07:50
Hong Kong
08:26
Hong Kong Airport
36m
08:50
Hong Kong
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
08:50
Hong Kong
09:26
Hong Kong Airport
36m
09:50
Hong Kong
10:26
Hong Kong Airport
36m
09:50
Hong Kong
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
10:50
Hong Kong
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
10:50
Hong Kong
11:26
Hong Kong Airport
36m
11:50
Hong Kong
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
11:50
Hong Kong
12:26
Hong Kong Airport
36m
12:50
Hong Kong
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
12:50
Hong Kong
13:26
Hong Kong Airport
36m
13:50
Hong Kong
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
13:50
Hong Kong
14:26
Hong Kong Airport
36m
14:50
Hong Kong
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
14:50
Hong Kong
15:26
Hong Kong Airport
36m
15:50
Hong Kong
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
15:50
Hong Kong
16:26
Hong Kong Airport
36m
16:50
Hong Kong
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
16:50
Hong Kong
17:26
Hong Kong Airport
36m
17:50
Hong Kong
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
17:50
Hong Kong
18:26
Hong Kong Airport
36m
18:50
Hong Kong
19:26
Hong Kong Airport
36m
18:50
Hong Kong
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
19:50
Hong Kong
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
19:50
Hong Kong
20:26
Hong Kong Airport
36m
20:50
Hong Kong
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
20:50
Hong Kong
21:26
Hong Kong Airport
36m
21:50
Hong Kong
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
21:50
Hong Kong
22:26
Hong Kong Airport
36m
22:50
Hong Kong
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m
22:50
Hong Kong
23:26
Hong Kong Airport
36m
23:50
Hong Kong
00:26
Hong Kong Airport
36m
23:50
Hong Kong
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
5m

From Hong Kong West Kowloon to Hong Kong by train

00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
00:26
Hong Kong
10m
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
06:26
Hong Kong Airport
31m
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
06:26
Hong Kong
10m
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
07:26
Hong Kong Airport
31m
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
08:26
Hong Kong Airport
31m
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
08:26
Hong Kong
10m
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
09:26
Hong Kong Airport
31m
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
09:26
Hong Kong
10m
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
10:26
Hong Kong Airport
31m
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10:26
Hong Kong
10m
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
11:26
Hong Kong Airport
31m
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
11:26
Hong Kong
10m
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
12:26
Hong Kong Airport
31m
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
12:26
Hong Kong
10m
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
13:26
Hong Kong Airport
31m
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
13:26
Hong Kong
10m
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
14:26
Hong Kong Airport
31m
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
14:26
Hong Kong
10m
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
15:26
Hong Kong Airport
31m
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
15:26
Hong Kong
10m
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
16:26
Hong Kong Airport
31m
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
16:26
Hong Kong
10m
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
17:26
Hong Kong Airport
31m
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
17:26
Hong Kong
10m
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
18:26
Hong Kong Airport
31m
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
18:26
Hong Kong
10m
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
19:26
Hong Kong Airport
31m
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
19:26
Hong Kong
10m
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
20:26
Hong Kong Airport
31m
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
20:26
Hong Kong
10m
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
21:26
Hong Kong Airport
31m
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
21:26
Hong Kong
10m
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
22:26
Hong Kong Airport
31m
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
22:26
Hong Kong
10m
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
23:26
Hong Kong Airport
31m
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
23:26
Hong Kong
10m
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
00:26
Hong Kong Airport
31m

China Kowloon Terminal to Hong Kong Schedule

China Kowloon Terminal to Hong Kong Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Hong Kong Airport Express Standard Plus 05:50 – 05:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 06:50 – 06:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 08:50 – 08:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 10:50 – 10:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 12:50 – 12:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 14:50 – 14:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 16:50 – 16:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 18:50 – 19:26HKD 85.02
Hong Kong Airport Express Standard Plus 20:50 – 20:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 22:50 – 22:55HKD 77.40

Popular Routes in Hong Kong