50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Xian to Chengdu by train

06:23
Xian
22:25
Chengdu
16h 2m
Instant  Refund 
06:23
Xian
22:25
Chengdu
16h 2m
Instant  Refund 
06:23
Xian
22:25
Chengdu
16h 2m
Instant  Refund 
06:23
Xian
22:25
Chengdu
16h 2m
Instant  Refund 
06:41
Xian
20:36
Chengdu
13h 55m
Instant  Refund 
06:41
Xian
20:36
Chengdu
13h 55m
Instant  Refund 
06:41
Xian
20:36
Chengdu
13h 55m
Instant  Refund 
06:41
Xian
20:36
Chengdu
13h 55m
Instant  Refund 
07:01
Xian
23:15
Chengdu
16h 14m
Instant  Refund 
07:01
Xian
23:15
Chengdu
16h 14m
Instant  Refund 
07:01
Xian
23:15
Chengdu
16h 14m
Instant  Refund 
07:01
Xian
23:15
Chengdu
16h 14m
Instant  Refund 

From Xian North to Chengdu by train

#D1911
07:10
Xian North
11:18
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1911
07:10
Xian North
11:18
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1911
07:10
Xian North
11:18
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1911
07:10
Xian North
11:18
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1913
07:50
Xian North
11:47
Chengdu East
3h 57m
Instant  Refund 
#D1913
07:50
Xian North
11:47
Chengdu East
3h 57m
Instant  Refund 
#D1913
07:50
Xian North
11:47
Chengdu East
3h 57m
Instant  Refund 
#D1913
07:50
Xian North
11:47
Chengdu East
3h 57m
Instant  Refund 
#G2855
08:07
Xian North
11:57
Chengdu East
3h 50m
Instant  Refund 
#G2855
08:07
Xian North
11:57
Chengdu East
3h 50m
Instant  Refund 
#G2855
08:07
Xian North
11:57
Chengdu East
3h 50m
Instant  Refund 
#D1915
08:25
Xian North
12:36
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1915
08:25
Xian North
12:36
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1915
08:25
Xian North
12:36
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1915
08:25
Xian North
12:36
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1915
08:25
Xian North
12:36
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1917
09:00
Xian North
12:17
Chengdu East
3h 17m
Instant  Refund 
#D1917
09:00
Xian North
12:17
Chengdu East
3h 17m
Instant  Refund 
#D1917
09:00
Xian North
12:17
Chengdu East
3h 17m
Instant  Refund 
#D1917
09:00
Xian North
12:17
Chengdu East
3h 17m
Instant  Refund 
#D1919
09:22
Xian North
13:31
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1919
09:22
Xian North
13:31
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1919
09:22
Xian North
13:31
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1921
09:28
Xian North
13:38
Chengdu East
4h 10m
Instant  Refund 
#D1921
09:28
Xian North
13:38
Chengdu East
4h 10m
Instant  Refund 
#D1921
09:28
Xian North
13:38
Chengdu East
4h 10m
Instant  Refund 
#D1921
09:28
Xian North
13:38
Chengdu East
4h 10m
Instant  Refund 
#G2201
09:34
Xian North
13:19
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund 
#G2201
09:34
Xian North
13:19
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund 
#G2201
09:34
Xian North
13:19
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund 
#D1923
10:00
Xian North
14:08
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1923
10:00
Xian North
14:08
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1923
10:00
Xian North
14:08
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1923
10:00
Xian North
14:08
Chengdu East
4h 8m
Instant  Refund 
#D1925
10:33
Xian North
14:47
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1925
10:33
Xian North
14:47
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1925
10:33
Xian North
14:47
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1925
10:33
Xian North
14:47
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1901
10:47
Xian North
14:59
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#D1901
10:47
Xian North
14:59
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#D1901
10:47
Xian North
14:59
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#G2203
10:54
Xian North
14:53
Chengdu East
3h 59m
Instant  Refund 
#G2203
10:54
Xian North
14:53
Chengdu East
3h 59m
Instant  Refund 
#G2203
10:54
Xian North
14:53
Chengdu East
3h 59m
Instant  Refund 
11:29
Xian North
14:38
Chengdu East
3h 9m
Instant  Refund 
11:29
Xian North
14:38
Chengdu East
3h 9m
Instant  Refund 
11:29
Xian North
14:38
Chengdu East
3h 9m
Instant  Refund 
#D1927
11:35
Xian North
15:05
Chengdu East
3h 30m
Instant  Refund 
#D1927
11:35
Xian North
15:05
Chengdu East
3h 30m
Instant  Refund 
#D1927
11:35
Xian North
15:05
Chengdu East
3h 30m
Instant  Refund 
#D1927
11:35
Xian North
15:05
Chengdu East
3h 30m
Instant  Refund 
#D1929
11:40
Xian North
15:52
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#D1929
11:40
Xian North
15:52
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#D1929
11:40
Xian North
15:52
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#D1929
11:40
Xian North
15:52
Chengdu East
4h 12m
Instant  Refund 
#G2213
11:57
Xian North
15:37
Chengdu East
3h 40m
Instant  Refund 
#G2213
11:57
Xian North
15:37
Chengdu East
3h 40m
Instant  Refund 
#G2213
11:57
Xian North
15:37
Chengdu East
3h 40m
Instant  Refund 
#D1931
12:21
Xian North
16:35
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1931
12:21
Xian North
16:35
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1931
12:21
Xian North
16:35
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#D1931
12:21
Xian North
16:35
Chengdu East
4h 14m
Instant  Refund 
#G2207
12:47
Xian North
16:39
Chengdu East
3h 52m
Instant  Refund 
#G2207
12:47
Xian North
16:39
Chengdu East
3h 52m
Instant  Refund 
#G2207
12:47
Xian North
16:39
Chengdu East
3h 52m
Instant  Refund 
#D1933
12:57
Xian North
17:08
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1933
12:57
Xian North
17:08
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1933
12:57
Xian North
17:08
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1933
12:57
Xian North
17:08
Chengdu East
4h 11m
Instant  Refund 
#D1935
13:16
Xian North
17:25
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1935
13:16
Xian North
17:25
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1935
13:16
Xian North
17:25
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#D1935
13:16
Xian North
17:25
Chengdu East
4h 9m
Instant  Refund 
#G1831
13:23
Xian North
17:30
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#G1831
13:23
Xian North
17:30
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#G1831
13:23
Xian North
17:30
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#G1887
13:54
Xian North
17:54
Chengdu East
4h
Instant  Refund 
#G1887
13:54
Xian North
17:54
Chengdu East
4h
Instant  Refund 
#G1887
13:54
Xian North
17:54
Chengdu East
4h
Instant  Refund 
#D1937
14:00
Xian North
17:43
Chengdu East
3h 43m
Instant  Refund 
#D1937
14:00
Xian North
17:43
Chengdu East
3h 43m
Instant  Refund 
#D1937
14:00
Xian North
17:43
Chengdu East
3h 43m
Instant  Refund 
#D1937
14:00
Xian North
17:43
Chengdu East
3h 43m
Instant  Refund 
#G1709
14:23
Xian North
18:05
Chengdu East
3h 42m
Instant  Refund 
#G1709
14:23
Xian North
18:05
Chengdu East
3h 42m
Instant  Refund 
#G1709
14:23
Xian North
18:05
Chengdu East
3h 42m
Instant  Refund 
#D1939
14:31
Xian North
18:38
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#D1939
14:31
Xian North
18:38
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#D1939
14:31
Xian North
18:38
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#D1939
14:31
Xian North
18:38
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#D1939
14:31
Xian North
18:38
Chengdu East
4h 7m
Instant  Refund 
#G1975
14:43
Xian North
18:27
Chengdu East
3h 44m
Instant  Refund 
#G1975
14:43
Xian North
18:27
Chengdu East
3h 44m
Instant  Refund 
#G1975
14:43
Xian North
18:27
Chengdu East
3h 44m
Instant  Refund 
15:09
Xian North
18:54
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund 
15:09
Xian North
18:54
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund 
15:09
Xian North
18:54
Chengdu East
3h 45m
Instant  Refund