Shekou Ferry, Shenzhen

Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518067

Nearest Stations

Type Name km
Train OSQ Shenzhen West 5.4
Bus Shenzhen Bay Sports Center 6.1