Sofort stornierbar Empfohlen
01:28
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K40, Soft Sleeper
04:43
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar Empfohlen
17:04
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K340
20:19
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar Empfohlen
16:09
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G382
17:14
CRT Changchun Westen, Jilin

Von Harbin Westen nach Changchun mit dem Züge

Sofort stornierbar Empfohlen
01:28
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K40, Soft Sleeper
04:43
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:36
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K1452, Soft Sleeper
04:51
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:40
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K40
04:55
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:46
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 40m Fahrt in Zug #K1228
05:26
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:49
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K1452
05:04
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:55
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K490
05:00
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
01:56
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K490, Soft Sleeper
05:01
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
02:04
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K1394
05:09
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
02:05
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K1394, Soft Sleeper
05:10
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
06:16
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G702
07:21
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
06:56
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 20m Fahrt in Zug #D28
08:16
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:02
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 45m Fahrt in Zug #K1242, Soft Sleeper
10:47
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:04
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 45m Fahrt in Zug #K1242
10:49
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:06
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h Fahrt in Zug #G394, Business seat
08:06
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:19
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G704
08:24
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:20
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K928, Soft Sleeper
10:35
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:22
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 15m Fahrt in Zug #K928
10:37
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:27
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 10m Fahrt in Zug #G882
08:37
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:30
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
2h 30m Fahrt in Zug #T184
10:00
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:38
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
2h 30m Fahrt in Zug #T184, Soft Sleeper
10:08
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
07:54
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G706
08:59
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
08:06
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 15m Fahrt in Zug #G1206
09:21
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
08:21
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 15m Fahrt in Zug #G1202
09:36
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar Schnellste
08:30
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
55m Fahrt in Zug #G48
09:25
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
08:48
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G376
09:53
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
08:48
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 5m Fahrt in Zug #G782
09:53
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
08:57
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 15m Fahrt in Zug #G1276
10:12
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:04
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 10m Fahrt in Zug #G708
10:14
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:25
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 45m Fahrt in Zug #D112
11:10
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:35
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
2h 50m Fahrt in Zug #K1528, Soft Sleeper
12:25
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:35
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
4h 5m Fahrt in Zug #2624, Soft Sleeper
13:40
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:38
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
2h 50m Fahrt in Zug #K1528
12:28
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:45
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
1h 40m Fahrt in Zug #D26
11:25
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:48
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K1084, Soft Sleeper
12:53
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:52
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 5m Fahrt in Zug #K1084
12:57
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
09:55
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 45m Fahrt in Zug #2624, Soft Sleeper
13:40
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
10:00
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 25m Fahrt in Zug #T244, Soft Sleeper
13:25
CRT Changchun Westen, Jilin
Sofort stornierbar
10:07
VAB Harbin Westen, Heilongjiang
3h 45m Fahrt in Zug #2624
13:52
CRT Changchun Westen, Jilin