Empfohlen Schnellste
05:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Empfohlen
05:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
06:26
Flughafen Hong Kong
Empfohlen
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
06:26
Flughafen Hong Kong

Von Hongkong nach Hongkong mit dem Züge

Empfohlen Schnellste
05:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
Empfohlen
05:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
06:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
06:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
06:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
07:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
07:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
07:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
08:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
08:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
08:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
09:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
09:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
09:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
10:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
10:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
10:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
11:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
11:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
11:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
12:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
12:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
12:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
13:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
13:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
13:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
14:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
14:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
14:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
15:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
15:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
15:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
16:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
16:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
16:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
17:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
17:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
17:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
18:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
18:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
18:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
19:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
19:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
19:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
20:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
20:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
20:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
21:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
21:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
21:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
22:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
22:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
22:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
23:26
Flughafen Hong Kong
Schnellste
23:50
Hongkong
5m Zugfahrt, Standard Plus
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
23:50
Hongkong
36m Zugfahrt, Standard Plus
00:26
+1
Flughafen Hong Kong

Von Hong Kong West Kowloon nach Hongkong mit dem Züge

00:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
00:26
Hongkong
Empfohlen
05:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
06:26
Flughafen Hong Kong
06:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
06:26
Hongkong
06:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
07:26
Flughafen Hong Kong
07:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
08:26
Flughafen Hong Kong
08:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
08:26
Hongkong
08:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
09:26
Flughafen Hong Kong
09:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
09:26
Hongkong
09:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
10:26
Flughafen Hong Kong
10:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
10:26
Hongkong
10:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
11:26
Flughafen Hong Kong
11:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
11:26
Hongkong
11:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
12:26
Flughafen Hong Kong
12:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
12:26
Hongkong
12:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
13:26
Flughafen Hong Kong
13:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
13:26
Hongkong
13:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
14:26
Flughafen Hong Kong
14:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
14:26
Hongkong
14:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
15:26
Flughafen Hong Kong
15:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
15:26
Hongkong
15:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
16:26
Flughafen Hong Kong
16:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
16:26
Hongkong
16:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
17:26
Flughafen Hong Kong
17:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
17:26
Hongkong
17:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
18:26
Flughafen Hong Kong
18:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
18:26
Hongkong
18:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
19:26
Flughafen Hong Kong
19:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
19:26
Hongkong
19:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
20:26
Flughafen Hong Kong
20:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
20:26
Hongkong
20:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
21:26
Flughafen Hong Kong
21:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
21:26
Hongkong
21:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
22:26
Flughafen Hong Kong
22:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
22:26
Hongkong
22:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
23:26
Flughafen Hong Kong
23:16
XJA Hong Kong West Kowloon
10m Zugfahrt, Standard Plus
23:26
Hongkong
23:55
XJA Hong Kong West Kowloon
31m Zugfahrt, Standard Plus
00:26
+1
Flughafen Hong Kong

China Kowloon-Terminal nach Hongkong Fahrplan

China Kowloon-Terminal nach Hongkong Fahrplan
Transport NameRoute TimePreis
Hong Kong Airport Express Standard Plus 05:50 - 05:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 06:50 - 06:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 08:50 - 08:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 10:50 - 10:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 12:50 - 12:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 14:50 - 14:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 16:50 - 16:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 18:50 - 18:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 20:50 - 20:55HKD 77.40
Hong Kong Airport Express Standard Plus 22:50 - 22:55HKD 77.40

Populäre Routen in Hong Kong