ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ประเทศกัมพูชา, เวียดนาม, ลาว, ประเทศบรูไน
การจองตั๋ว
รถประจำทาง เรือข้ามฟาก รถไฟ เที่ยวบิน

Hua Lamphong

สถานี้ใกล้ที่สุด
ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ Hua Lamphong 0.2
รถไฟฟ้าใต้ดิน Sam Yan 1.6
รถไฟฟ้า บีทีเอส National Stadium 1.6
รถไฟฟ้า บีทีเอส Chong Nonsi 2.0
รถไฟฟ้า บีทีเอส Surasak 2.0
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
วัด Wat Hua Lumphong 1.4
พิพิธภัณฑ์ The Queen's Gallery Museum 2.6
พิพิธภัณฑ์ King Rama 6 Museum 2.8
พิพิธภัณฑ์ The Royal the Army Museum In Honor of His Majestic the King 3.0
โรงแรม
อัตรา ชื่อ ราคา กิโลเมตร
2.0 New Empire Hotel 900 0.7
2.0 Chinatown Hotel 1100 0.8
2.0 White Orchid Hotel 900 0.9
4.0 Shanghai Mansion 1900 0.9
ผลตอบรับ